Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Zelené aspekty verejného osvetlenia

 Zelene aspekty2

Nových 1000 ks LED v meste Prešov

Výmena 1000ks energeticky náročných guľových svietidiel za úsporné LED osvetlenie
 
VZ3 6738Naša spoločnosť koncom októbra úspešne ukončila ďalšiu etapu modernizácie verejného osvetlenia v meste Prešov výmenou 1000ks guľových svietidiel za LED svietidlá. Systematickou modernizáciou sústavy verejného osvetlenia od najviac energeticky náročných svietidiel prišiel v jeseni roka 2014 rad na nízke osvetlenie chodníkov a medziblokových častí v 16 lokalitách mesta Prešov.

Čítať ďalej...

Slávnostné odovzdanie LED verejného osvetlenia

OSVOcomp 186Slávnostné odovzdanie LED verejného osvetlenia zavŕšilo 120 rokov elektrického verejného osvetlenia v Prešove

 
Koncom februára sa v sále Čierneho orla PKO uskutočnilo Slávnostné odovzdanie LED verejného osvetlenia do prevádzky pod záštitou primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej v spolupráci s firmou, ktorá realizovala modernizáciu verejného osvetlenia – O.S.V.O. comp, a.s.

Históriu 120 rokov elektrického verejného osvetlenia v Prešove predniesla historička a laureátka ceny mesta Prešov za rok 2013 PhDr. Darina Petranská. Problémy so vznikom „Prešovskej prenosovej a osvetľovacej akciovej spoločnosti“ a prevádzkou elektrického osvetlenia predstavila 130 zúčastneným primátorom, starostom, poslancom mestských a obecných zastupiteľstiev a ostatným pozvaným, vývoj použitých svietidiel od žiaroviek s volfrámovým vláknom cez vysokotlakové výbojky bol plynulo prepojený a zavŕšený dokončenou modernizáciou s použitím LED svietidiel.

 

Čítať ďalej...

Mesto Senec

Senec 3 POModernizácia verejného osvetlenia mesta Senec s použitím LED technológie

Spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s. začiatkom roka 2013 uspela vo verejnej súťaži, ktorú zverejnilo mesto Senec na výber dodávateľa realizačného projektu a následne realizáciu stavby modernizácie verejného osvetlenia v meste Senec s použitím LED technológie.

Čítať ďalej...

Komunálna a priemyselná energetika

Články uverejnené v časopise Komunálna a priemyselná energetika

 

KaP EnergetikaV priebehu predchádzajúceho obdobia uverejnil odborno-populárny štvrťročník zameraný na prezentovanie zaujímavých príkladov energetickej efektívnosti zo Slovenska i okolitých krajín články, v ktorých boli prezentované projekty na ktorých sa podieľala aj naša spoločnosť.

Tento časopis je zameraný pre ľudí z komunálnej a priemyselnej praxe, ktorým zo svojej pozície vyplýva riešenie otázok energetickej efektívnosti. V prípade menších sídel ide priamo o starostov jednotlivých obcí, v prípade väčších sídel ide o primátorov a/alebo energetikov miest. Ďalej sú to prednostovia úradov miestnej samosprávy, riaditelia samosprávnych energetických spoločností, správcovské bytové spoločnosti, bytové družstvá, vybrané spoločenstvá vlastníkov bytov. Z oblasti priemyselnej energetiky ide najmä o riaditeľov, manažérov a energetikov výrobných spoločností, členov profesijných energetických organizácií, predstaviteľov odvetvových združení a zväzov.

 

 

1.Článkom uverejneným v čísle 3/2014 Komunálna a priemyselná energetika s názvom „Historické aj moderné verejné osvetlenie“ je prezentácia projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica, v ktorej je zachované dobové verejné osvetlenie historickej časti mesta a zároveň moderné LED osvetlenie sídliskových častí mesta.

 2.Článkom uverejneným v čísle 4/2014 Komunálna a priemyselná energetika s názvom „VO v Červenom Kláštore ako súčasť koncepcie rozvoja obecnej infraštruktúry“ je prezentovaný priebeh a realizácia projektu modernizácia verejného osvetlenia realizovaný s pomocou NFP z EÚ.

 
 

3. Článkom uverejneným v čísle 2/2014 Komunálna a priemyselná energetika s názvom „Viac svetla za menej peňazí" je opísané fungovanie našej spoločnosti v priebehu 22 rokov činnosti na Slovenskom trhu ako aj najzaujímavejšie realizované projekty a získané ocenenia.