Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Betónové stožiare

 

Stožiare z predpätého betónu sú špeciálne určené pre energetiku, kde plnia funkciu nosných podperných bodov vonkajšieho rozvodu elektrickej energie o napätí do 35 kV. Okrem energetiky sú používané v železničnej doprave, kde slúžia ako podpery trakčného vedenia pri elektrizácii železnice, na výstavbu telekomunikačných liniek. Stožiare zpredpätého betónu majú kónicky tvar medzikruhového prierezu o hrúbke stien 5 -10cm, povrch je hladký, homogénny.

betonove-stoziare