Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Referencie

2021

Verejné osvetlenie

 

Mestá:

 • Sabinov
 • Veľký Šariš
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Prešov - Jarková ul.
 • Valašské Meziříčí CZ

Obce:

 • Fintice
 • Koprivnica

Modernizácie verejného osvetlenia, výmena 3000ks svietidiel, montáž 50ks diaľkovo ovládaných rozvádzačov, výmena zemných káblových vedení, osadenie nových oceľových stožiarov v celkovej hodnote 2 250 000 eur.

 

Ministerstvo obrany SR

 • letisko Prešov - výmena vzdušného vedenia
 • Sokolovské kasárne Prešov - výmena vzdušného vedenia sekundárnych rozvodov

 

2020

Verejné osvetlenie

 

Slovenská republika

 • Banská Bystrica
 • Prešov - OC Novum
 • Prešov - priechod pre chodcov - Levočská ul.
 • Pezinok - Potočná ul.
 • Banská Štiavnica - Mládežnícka ul
 • Hrabušice

Modernizácie verejného osvetlenia, výmena 1350ks svietidiel, montáž 40ks diaľkovo ovládaných rozvádzačov, výmena zemných káblových vedení, osadenie nových oceľových stožiarov v celkovej hodnote 1 500 000 eur.

 

Česká republika

 • Polička
 • Káraný
 • Nučice
 • Louka u Litvínova

Komplexné modernizácie verejného osvetlenia, montáž 850ks LED svietidiel, osadenie diaľkovo ovládaných rozvádzačov v celkovej hodnote 830 tis. eur.

 

 

Cestná svetelná signalizácia

 • Prešov - rekonštrukcia CSS pri OC Novum - križovatka Hlavnej a Štefánikovej ul.
 • Trenčín - rekonštrukcia CSS pri hoteli Elizabeth a pri Železničnej stanici - zelená vlna

 

Tunely - Národná diaľničná spoločnosť

 • Tunel Branisko - modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia - 97ks svietidiel
 • Tunel Sitina - modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia - 60ks svietidiel

 

Vnútorné osvetlenie

 • Prologis Slovak Republic - vybudovanie núdzového osvetlenia haly

 

2019

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

 

Slovenská republika

 • Pezinok
 • Banská Štiavnica 
 • Cabaj - Čápor
 • Novoť
 • Prosačov
 • Šarišské Michaľany
 • Renčišov

Modernizácie verejného osvetlenia, montáž diaľkovo ovládaných rozvádzačov, výmena zemných káblových vedení, osadenie nových oceľových stožiarov v celkovej hodnote 465 tis. eur.

 

Česká republika

 • Tachov
 • Tišnov
 • Polička
 • Bojkovice
 • Popice

Komplexné modernizácie verejného osvetlenia, montáž diaľkovo ovládaných rozvádzačov v celkovej hodnote 471 tis. eur.

 

2018

Osvetlenie

 

Sabinov


komplexná modernizácia verejného osvetlenia - výmena a doplnenie cestných svietidiel, výmena parkových svietidiel, osvetlenie priechodov pre chodcov, výmena rozvádzačov a vybudovanie diaľkového riadiaceho systému verejného osvetlenia, výmena vzdušných a zemných káblových vedení, výmena oceľových stožiarov, rozšírenie a vybudovanie verejného osvetlenia v neosvetlených častiach mesta v celkovej hodnote takmer 951 000 eur.

 

Malacky

komplexná modernizácia verejného osvetlenia mesta II. Etapa - výmena a doplnenie cestných svietidiel, výmena rozvádzačov a vybudovanie diaľkového riadiaceho systému verejného osvetlenia, oprava káblových porúch a výmena zemmných káblových vedení, výmena oceľových stožiarov, rozšírenie a vybudovanie verejného osvetlenia v neosvetelných častiach mesta v celkovej hodnote cez 893 000 eur.

 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obciach:

 • Malčice

 • Jesenské

 • Valkovce

 • Horovce

 • Čaňa

 • Novoť

 • Sučany

 • Olejníkov

 • Križovany

 • Červenica pri Sabinove

 • Kojatice
 • Ratkovce
 • Cabaj Čápor

Celkový objem prác predstavoval hodnotu viac ako 740 000 eur.

 

2017

Osvetlenie

 

Bardejov

komplexná modernizácia verejného osvetlenia v meste, časti Bardejovské Kúpele, iluminácia historickej radnice a baziliky sv. Egídia -  výmena a doplnenie cestných svietidiel, výmena parkových svietidiel, osvetlenie priechodov pre chodcov, výmena rozvádzačov a vybudovanie diaľkového riadiaceho systému verejného osvetlenia, výmena vzdušných a zemných káblových vedení, výmena oceľových stožiarov, vybudovanie osvetlenia cyklochodníka v celkovej hodnote takmer 1 650 000 eur.

 

Modernizácia električkových tratí MET mesta Košice

časť verejné osvetlenie - vybudovanie verejného osvetlenia vrátane zemných káblových rozvodov, osvetľovacích stožiarov, diaľkovo riadených rozvádzačov a cestných LED svietidiel so SMART technológiu v celkovej hodnote takmer 1 800 000 eur.

 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obciach:

 • Vyšné Ružbachy

 • Lužany pri Topli

 • Lomnička

 • Slavošovce

 • Mýtna

 • Leľa

 • Večelkov

 • Mirkovce

 • Laškovce

 • Bardejov - cyklistický chodník

 • Košice - Luník IX

Celkový objem prác predstavoval hodnotu viac ako 450 000 eur.

 

2016

Modernizácie verejného osvetlenia

Mestá:

 • Hlohovec

 • Humenné

 • Malacky

Obce:

 • Brezovička
 • Čierny Balog
 • Dubovica
 • Kvakovce
 • Lada
 • Milpoš
 • Raslavice
 • Šarišské Michaľany
 • Tulčík
 • Víťaz
 • Záhradné
 • Zázrivá

Komplexné modernizácie verejného osvetlenia, montáž diaľkovo ovládaných rozvádzačov, výmena káblových vedení v celkovej hodnote 3 673 000 eur.

 

2015

Osvetlenie

 

Modernizácie verejného osvetlenia s podporou NFP z EÚ v rámci tretej výzvy KaHR-22VS-1501:

 

Celkové oprávnené náklady boli vo výške 9 785 441 eur s DPH, z toho bol celkový nenávratný finančný príspevok z EÚ vo výške 95% teda 9 296 168 eur a spoluúčasť samospráv vo výške 5% teda 489 272 eur. Celkovo bolo inštalovaných viac ako 8 700ks LED svietidiel vrátane riadiaceho systému s možnosťou vzdialenej správy a monitorovania parametrov verejného osvetlenia. Modernizované verejné osvetlenia boli v mestách Prešov, Hlohovec, Bardejov, Lipany, Veľký Šariš a obciach Bošany, Brezovica, Ražňany, Chminianska Nová Ves, Bystré, Závažná Poruba, Janov, Ostrovany, Bošáca, Lošonec.

 

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia s podporou NFP z EÚ v rámci druhej výzvy KaHR-22VS-0801:

Celkové oprávnené náklady boli vo výške 3 624 503 eur s DPH, z toho bol celkový nenávratný finančný príspevok z EÚ vo výške 95% teda 3 443 277 eur a spoluúčasť samospráv vo výške 5% teda 181 225 eur. Celkovo bolo inštalovaných viac ako 4000ks svietidiel vrátane riadiaceho systému s možnosťou vzdialenej správy a monitorovania parametrov verejného osvetlenia.

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotice 

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Klokočov 

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nováčany 

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Pozdišovce 

 • Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krivany

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bara 

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Uzovské Pekľany 

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Plaveč

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Žlkovce

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Radošovce

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Semerovo

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stožok

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bielovce

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinodol

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Rapovce

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hiadeľ

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bžany

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Ďačov

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kláštor pod Znievom

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Brusnica

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyšný Kubín

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tibava

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Babín

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jakubovany

 

Program MunSEFF s grantom od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD):

Aj v roku 2015 sme realizovali projekty formou EPC modelu (financovanie z úspor elektrickej energie) a podporou EBRD s celkovým investičným nákladom 499 854 eur s DPH z toho Európska banka poskytla grant vo výške 20% čím samosprávy ušetrili spolu 99 970 eur a tiež znížili spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie o viac ako 40%. Návratnosť investície sa pohybuje od 8 - 10 rokov.

 • Obec Drienov - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Drienov s možnosťou získania nenávratného grantu cez program MUNSEFF - výmena pôvodných sodíkových svietidiel za LED svietidlá  

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Ruská Nová Ves

 • Gánovce - rozšírenie verejného osvetlenia v časti obce

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Spišské Bystré

 

 

Energetické stavby

 • Generálne opravy NN sietí v regióne Prešov pre VSE - Ľubotice - Kalinčiakova, Prešov, Kendice, Nižný Slavkov - 226 387 eur

 • Generálne opravy stožiarových trafostaníc v regióne Prešov pre VSE - Ľutina, Šindliar, Sigord, Kapušany, Vyšná Šebastová, Široké, Chminianska Nová Ves, Lipany, Bertotovce, Mirkovce, Malý Šariš, Kokošovce, Oľšov - 53 669 eur

 • Generálne opravy VN v regióne Rožňava pre VSE - Muráň - 9 085€ bez DPH

 

2014

Osvetlenie

 

Program MunSEFF s grantom od Európskej banky pre obnovu a rozvoj :

Celkový investičný náklad bol 987 600 eur s DPH z toho Európska banka poskytla grant vo výške 20% čím samosprávy ušetrili spolu 197 520 eur a tiež znížili spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie o viac ako 40%.

 • Mesto Prešov - Zníženie nákladov na elektrickú energiu spotrebovávanú vo verejnom osvetlení výmenou vybraných typov svietidiel s možnosťou získania nenávratného grantu cez program MUNSEFF - výmena 1000ks sodíkových svietidiel za LED svietidlá s výkonom 27W 
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Haniska - 124ks LED svietidiel
 • Ľubotice - rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti obce - 108ks LED svietidiel
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Fintice - 137 ks LED svietidiel

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia s podporou NFP z EÚ :

Celkové oprávnené náklady boli vo výške 1 480 800Eur s DPH z toho bol celkový nenávratný finančný príspevok z EÚ vo výške 95% teda 1 406 760Eur a spoluúčasť samospráv vo výške 5% teda 74 040Eur.

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Prievaly  - 158ks Sodíkových svietidiel
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Skýcov  - 177ks Sodíkových svietidiel
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lipovec  - 118ks Sodíkových svietidiel
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Klokočov  - 77ks Sodíkových svietidiel
 • Modernizácia verejného osvetlenia v obci Gaboltov  - 55ks Sodíkových svietidiel
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oľšov  - 32ks Sodíkových svietidiel
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotice  - 329ks LED svietidiel
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Matiašovce  - 103ks LED svietidiel
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Volica  - 55ks LED svietidiel

 

Energetické stavby

 • Generálne opravy NN sietí v regióne Prešov pre Východoslovenskú energetiku - Podhorany, Ostrovany, Prešov, Brezovica, Pečovská Nová Ves, Lipany, Dubovica, Malý Šariš, Ruská Nová Ves, Červená Voda - 223 420€ bez DPH
 • Generálne opravy stožiarových trafostaníc v regióne Prešov pre Východoslovenskú energetiku - Zlatá Baňa, Sedlice, Svinia, Bertotovce, Široké, Červenica, Poloma, Brezovica, Krivany, Rožkovany, Chmeľov, Podhorany, Ľutina, Ražňany, Pečovská Nová Ves, Lesíček, Šarišské Dravce, Majdan, Žatkovce, Záhradné, Drienica, Uzovský Šalgov, Krivany, Lipany, Torysa - 58 672€ bez DPH
 • Generálne opravy VN v regióne Humenné pre Východoslovenskú energetiku - Jankovce, Ptičie, Zbojné   - 7 381€ bez DPH
 • Generálne opravy VN v regióne Michalovce pre Východoslovenskú energetiku - Fekišovce, Blatné Remety, Sobrance   - 10 155€ bez DPH

 

2013

Osvetlenie

 • Modernizácia verejného osvetlenia mesta Senec s použitím LED technológie - výmena a doplnenie 1 897ks LED svietidiel, výmena stožiarov - 222ks a výložníkov - 947ks. Nasvietenie troch priechodov pre chodcov. Použitá LED technológia od spoločnosti Philips Indal. Celkový finančný objem stavby 1 220 337,21 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia Horná Ždaňa - 99ks svietidiel - 49 695 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves - 199ks svietidiel  - 58 878 € s DPH
 • Modernizácia VO v obci Petrovany - 140ks svietidiel - 136 049 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestskej časti Košice-Kavečany - 169ks LED svietidiel - 161 500 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Gánovce - 187ks svietidiel - 93 622 € s DPH

 

Energetické stavby

 • Generálne opravy NN sietí v regióne Prešov pre Východoslovenskú energetiku - Ďačov, Brezovica, Ostrovany, Severná, Podhorany, Bretejovce - 126 232 € s DPH
 • Generálne opravy stožiarových trafostaníc v regióne Prešov pre Východoslovenskú energetiku - Lučiná, Fintice, Kanaš, Bajerov, Janov, Lipovce, Ruská Nová Ves, Proč, Demjata, Šarišské Sokolovce, Solivar, Hrabkov, Jarovnice, Šarišské Michaľany, Červenica, Lúčka, Dubovica - 33 753 € s DPH
 • Generálne opravy VN v regióne Michalovce pre Východoslovenskú energetiku - Kysta, Dvorianky, Kaluža, Tibava - 10 891 € s DPH

 

2012

Osvetlenie

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Žalobín, rozsah prác - 111 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO, 8 stožiarov VO,
  cena - 103 910,28 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ondavské Matiašovce,
  rozsah prác - 109 nových LED svietidiel, 2 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 90 029,76 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kladzany,
  rozsah prác - 91 nových LED svietidiel, 2 ks RVO + riadiaci systém VO, 4 stožiare VO,
  cena - 84 387,36 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Slovenská Kajňa,
  rozsah prác - 116 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO, 11 stožiarov VO,
  cena - 108 339,48 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Malcov,
  rozsah prác - 138 nových LED svietidiel, 4 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 112 614,38 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Križovany nad Dudváhom,
  rozsah prác - 149 nových LED svietidiel, 2 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 137 468,28 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kurov,
  rozsah prác - 66 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO, 2 stožiare VO,
  cena - 64 003,08 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Rešov,
  rozsah prác - 74 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO, 3 stožiare VO,
  cena - 72 826,80 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Cigeľka,
  rozsah prác - 74 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 56 726,71 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystré,
  rozsah prác - 140 nových LED svietidiel, 4 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 139 980,72 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica,
  rozsah prác - 145 nových LED svietidiel, 3 ks RVO + riadiaci systém VO, 29 stožiarov VO,
  cena - 149 997,60 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Červený Kláštor,
  rozsah prác - 113 nových LED svietidiel, 2 ks RVO + riadiaci systém VO, 33 stožiarov VO,
  cena - 173 991,48 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lukov,
  rozsah prác - 95 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO, 6 stožiarov VO,
  cena - 167 280,00 € s DPH
 • Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hažlín,
  rozsah prác - 130 nových LED svietidiel, 3 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 142 942,80 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Továrne,
  rozsah prác - 137 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 136 509,82 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tušice,
  rozsah prác - 121 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO, 8 stožiarov VO,
  cena - 77 718,22 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tomášikovo,
  rozsah prác - 144 nových LED svietidiel, 3 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 86 746,01 € s DPH
 • Regenerácia centrálnej zóny mesta Veľké Kapušany,
  rozsah prác - vymenených 48svietidiel,
  cena - 80 398,44 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Branč,
  rozsah prác - 153 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 73 200,36 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Petrová,
  rozsah prác - 78 nových LED svietidiel,
  cena - 71 624,06 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Gerlachov,
  rozsah prác - 120 nových LED svietidiel, 5 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 188 997,30 € s DPH
 • Výmena nevyhovujúcich rozvádzačov verejného osvetlenia v meste Humenné za rozvádzače s diaľkovým riadením siete verejného osvetlenia,
  rozsah prác - vymenených 20 ks rozvádzačov + dodávka riadiaceho systému verejného osvetlenia
  cena - 67 660,57 € s DPH
 • Modernizácia, optimalizácia a stavebné úpravy verejného osvetlenia v meste Humenné,
  rozsah prác - 699 nových svietidiel
  cena - 233 998,24 € s DPH

 

2011

Osvetlenie

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kľušov,
  rozsah prác - 125 nových LED svietidiel,
  cena - 150 177,64 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vyšný Orlík,
  rozsah prác - 89 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO, 6 stožiarov VO,
  cena - 94 662,32 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kátlovce,
  rozsah prác - 149 nových LED svietidiel, 2 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 148 273,39 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotín,
  rozsah prác - 139 nových LED svietidiel,
  cena - 249 882,22 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Čata,
  rozsah prác - 147 nových svietidiel,
  cena - 21 736,36 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Diakovce,
  rozsah prác - 140 nových LED svietidiel, 4 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 60 464,08 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia ulice M.R.Štefánika, Detva,
  rozsah prác - 56 nových svietidiel, 2 ks RVO, 49 stožiarov VO,
  cena - 214 207,16 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lipany,
  rozsah prác - 116 nových LED svietidiel, 2 ks RVO + riadiaci systém VO, 36 stožiarov VO,
  cena - 244 377,26 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotín,
  rozsah prác - 139 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO, 25 stožiarov VO,
  cena - 249 882,22 € s DPH
 • Dubnica nad Váhom - rekonštrukcia verejného osvetlenia - ul. Obrancov Mieru,
  rozsah prác - 81 nových svietidiel,
  cena - 199 650,19 € s DPH

 

2010 a staršie

Osvetlenie

 • Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kobyly, rozsah prác - 137 nových LED svietidiel, 2 ks RVO + riadiaci systém VO, 14 stožiarov VO, cena - 218 997,37 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia miest: Prešov, Lipany, Skalica, Svit, Dubnica nad Váhom,
 • Veľký Krtíš, Medzilaborce, Svinia, Svätý Jur, Ľubotice, Svit, Kobyly
 • rekonštrukcia historického osvetlenia na Bratislavskom hrade a námestí Košice
 • iluminácia historických budov v Skalici
 • dodávka a montáž rozvádzačov verejného osvetlenia pre mesto Poprad
 • osvetlenie priechodov pre chodcov Stropkov
 • osvetlenie oplotenia, kontrolnej cesty a vrátnic areálu U.S.Steel Košice
 • rekonštrukcia osvetlenia plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo pre VVS š.p. Bratislava
 • osvetlenie stojísk lietadiel na letisku Košice a Poprad
 • verejné osvetlenie zábavno-obchodného centra Max Prešov
 • verejné osvetlenie pri distribučnom centre TESCO Prešov
 • osvetlenie futbalovej plochy pre 1. FC Tatran Prešov, Dubnica N/Váhom, Bardejov
 • osvetlenie a uzemnenie tunela Branisko
 • rekonštrukcia osvetlenia hál Vojenského opravárenského podniku, VSS zlievarne Košice, 
 • Kronospan Prešov
 • osvetlenie lyžiarskeho svahu v Brezne, v Drienici
 • osvetlenie vstupných šácht pre Transpetrol
 • osvetlenie doskočiska skokanského mostíka k-80 Štrbské Pleso
 • dodávka historického a moderného osvetlenia v mestách Banská Štiavnica, Handlová, Poprad - 
 • Spišská Sobota, Topoľčany, Humenné, Sobrance, Svätý Jur, Ľubotice, Dvory nad Žitavou, 
 • Pavlovce nad Uhom, Diakovce, Polomka, Klenovec, kaštieľ Palárikovo, liečebný dom Rajecké Teplice,
 • Gebelkofen - Nemecko, Hlohovec, Nám. pred SND Bratislava, Bratislavský hrad

 

Telekomunikačné stavby

 • od roku 2003 do konca roku 2009 128 telekomunikačných stavieb pre T-Mobile (stožiarové stavby a stavby na budovách, rekonfigurácie)
 • 15 stožiarových stavieb pre Telefónica O2
 • 9 telekomunikačných stavieb na budovách pre Telefónica O2
 • v období rokov 1997-2000 výstavba 55 stavieb pre Globtel (terajší Orange)

 

Ostatné stavby

 • projekt a realizácia uzemnenia tunel Čadca
 • VN prípojka žiarovej zinkovne Humenné
 • hypermarket TESCO Prešov - rekonštrukcia trolejového vedenia VO a verejné osvetlenia vysokého
 • výstavba VN a NN siete, pre VSE RWE Košice v obciach: Kobyly, Bartošovce, Čeľovce, Sokolovce, 
 • Spišské Vlachy, Kolinovce, Spišské Tomášovce, Nálepkovo, Bohdanovce
 • montáže výškových stožiarov: Malinô Brdo, Dunajská Lužná

 

Bardejov - komplexná modernizácia verejného osvetlenia v meste, časti Bardejovské Kúpele a iluminácia historickej radnice a baziliky sv. Egídia -  výmena a doplnenie cestných svietidiel, výmena parkových svietidiel, osvetlenie priechodov pre chodocv, výmena rozvádzačov a vybudovanie diaľkovo riadeného systému verejného osvetlenia, výmena vzdušných a zemmných káblových vedení, výmena oceľových stožiarov, vybudovanie osvetlenia cyklochodníka.