Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Profil spoločnosti

Zameranie:

 • opravy, stavby, rekonštrukcie osvetlenia verejných a priemyselných zón
 • výroba a montáž historických svietidiel lucerien pre obnovu historických častí miest a obcí
 • mestský mobiliár ( lavičky, picie fontány, smetné koše, zábranové stĺpiky mreže k stromom...)
 • stavby VN a NN sietí, trafostaníc a káblových rozvodov objektov triedy A, B, C.
 • obchodná činnosť, projekčná činnosť, stavby na kľúč
 • svetlotechnický a energetický audit osvetľovacích sústav
 • opravy rozhlasových ústrední a obecných rozhlasov
 • zber a likvidácia nebezpečného odpadu tr. 060404, 200121 - použité výbojky a žiarivky


Spoločnosť:

Spoločnosť vznikla v roku 1992 ako združenie podnikateľov. V roku 1993 bola transformovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným a prijala názov O.S.V.O. comp - ktorý vyjadroval hlavné zameranie spoločnosti O - opravy, S - stavby, V - výroba, O - osvetlenia, comp. - ide o privátnu spoločnosť s viacerými majiteľmi.

V období rokov 1993 - 1995 sa spoločnosť dynamicky rozvíjala, poskytovala služby v oblasti elektromontážnych prác a oprave osvetlenia hlavne v obciach Prešovského regiónu. V roku 1995 spoločnosť vyhrala verejnú súťaž na transformáciu časti Technických služieb - prevádzky elektro a stala sa prevádzkovateľom verejného osvetlenia, správcom mestských fontán a hodín v meste Prešov od 1.1.1996.

Na základe požiadavky trhu, ale aj vnútorných rozporov ohľadne smerovania spoločnosti bola v roku 1999 založená akciová spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s., ktorá je prirodzeným pokračovateľom základných myšlienok a smerovania podnikania spoločnosti.

Od roku 1999 je spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s. celoslovenským lídrom v oblasti osvetlenia verejných a priemyselných zón, výrobcom historizujúcich replík dobového osvetlenia a drobnej architektúry pre rekonštrukcie historických častí miest, významným hráčom pri výstavbe telekomunikačných sieti, partnerom pri budovaní dopravných a diaľničných stavieb.

Okrem oprávnení na vykonávanie špeciálnych činností, je samozrejmosťou vybudovanie systému riadenia kvality a certifikátu ISO 9001:2000, ktorý bol spoločnosti udelený 27.5.2004 auditorskou firmou SGS United Kingdom Ltd a následné obhájený.

Komplexnú starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Prešov zabezpečuje spoločnosť prostredníctvom 100% dcérskej spoločnosti IL Prešov, s r.o.

Pri prevádzkovaní verejného osvetlenia sme sa zamerali na tieto smery:

 • bezpečnosť, funkčnosť a spoľahlivosť prevádzky osvetľovacích sústav
 • reálne zníženie inštalovaného výkonu
 • zabezpečenie svetelnej pohody v exteriéri
 • iluminácia historických objektov