Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Promo

1. Prešovský firemný deň

DSC 02291. ročník Prešovských firemných dní organizovaných denníkom Prešovský večerník sa zúčastnila aj spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s. Pozvanie na prijemný spoločensko-športový deň dostalo šesť prestížnych prešovských firiem. Hlavným poslaním tejto akcie bolo stretnúť sa a navzájom sa spriateliť. Kolektív našej spoločnosti sa okrem tvrdej a poctivej práce vie dobre zabaviť a zašportovať. V troch športových a jednej spoločensko-športovej disciplíne sme sa umiestnili na druhom mieste a získali strieborné medaily. Prešovský večerník zhodnotil túto akciu takto ...

AIFe laná

Označenie AlFe lana Priemer lana (mm) Menovitá hmotnosť kg/m Dĺžka prepravného balenia lana (m) Druh prepravného balenia
16/6 5,40 62,5 3000 kruhy
24/4 6,72 95,7 2000 kruhy
42/7 9,00 171,6 1000 kruhy
70/11-1 11,70 269,5 6000 bubon 1500
110/22 14,96 484,9 3000 bubon 1800
150/25 16,96 597,6 3000 bubon 1800

Cenníky

1. Cenník za prenájom vozidiel a služieb

 

2. Cenník vylepovania plagátov

Betónové stožiare

 

Stožiare z predpätého betónu sú špeciálne určené pre energetiku, kde plnia funkciu nosných podperných bodov vonkajšieho rozvodu elektrickej energie o napätí do 35 kV. Okrem energetiky sú používané v železničnej doprave, kde slúžia ako podpery trakčného vedenia pri elektrizácii železnice, na výstavbu telekomunikačných liniek. Stožiare zpredpätého betónu majú kónicky tvar medzikruhového prierezu o hrúbke stien 5 -10cm, povrch je hladký, homogénny.

betonove-stoziare

Elektromontážna činnosť

Elektromontážna činnosťElektromontazna-cinnost

  • elektromontáže zariadení do 52kV v objektoch tr. A,B,C
  • výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia
  • výstavba a rekonštrukcia VN a NN sietí, trafostaníc
  • montáže výškových stožiarov 16-45 m a montáž technológií
  • montáž technológií pre tunely
  • inštalačné práce

Odborné prehliadky a skúšky

  • Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení do 52 kV v objektoch tr. A,B,C – v banskom prostredí
  • odstraňovanie zistených závad