Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Inteligentné verejné osvetlenie v Hlohovci prináša výrazné úspory a je bližšie ku konceptu SMART CITY

P8080040

Rozhodnutie zmodernizovať verejné osvetlenie v meste Hlohovec po roku a pol prináša očakávané výsledky. V rámci prvej a druhej etapy modernizácie bolo namontovaných 2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom CityTouch, čím mesto dosiahlo prvenstvo na Slovensku v počte namontovaných svietidiel s týmto riadiacim systémom.

V Zámockej záhrade bolo osadených 60 stožiarov s novými svietidlami Jargeau technológiou CityTouch a vynovených 25 historizujúcich stožiarov a lucerien s doplnením LED modulu.

 

Realizátorom prvej a druhej etapy modernizácie VO je spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s., ktorá je od roku 2015 správcom verejného osvetlenia v meste. K 31. 8. 2017 máme v Hlohovci 2542 svetelných bodov s LED modulom, 31 kusov diaľkovo riadených rozvádzačov typu S.E.R.V.O., ktorý dohliada na prevádzkové parametre siete a vymenených je približne 17 kilometrov vzdušného vedenia. Počas leta bolo tiež kompletne zrekonštruované osvetlenie v zámockom areáli, ktorých podobu odobril Krajský pamiatkový úrad. Vymenených bolo spolu 60 svietidiel typu Jargeau s technológiou CityTouch (v Zámockej záhrade) a 25 historizujúcich lucerien s LED modulom (pri Empírovom divadle, na zámockých terasách a pri Špitáliku).

 

Výmena verejného osvetlenia priniesla výrazné úspory v spotrebe elektrickej energie. Pokles prišiel už koncom roka 2015, kedy sa začala realizovať 1. etapa modernizácie a bolo vymenených prvých 1148 kusov svietidiel. Naplno sa však výmena svietidiel zo záveru roka 2015 prejavila až v roku 2016, kedy spotreba elektriny klesla na úroveň 655 466 kWh. Pred výmenou, v roku v roku 2014, bola spotreba na úrovni 1 040 865 kWh. Na základe odpočtov elektromerov rozvádzačov verejného osvetlenia vykonaných poprvom polroku 2017 bola nameraná spotreba 229 155 kWh. Podľa týchto hodnôt je možné s veľkou presnosťou predpokladať spotrebu elektriny na celý rok 2017, táto by sa mala pohybovať na úrovni 477 330 kWh. Pri porovnaní plánovanej spotreby pre rok 2017 a spotreby pred rekonštrukciou v roku 2014, bude úspora súčasného stavu voči pôvodnému (pred rekonštrukciou), viac ako 50%. Pod pokles spotreby energie, a tým aj celkových nákladov na VO, sa okrem úsporných LED svietidiel podpisuje riadiaci systém v rozvádzačoch verejného osvetlenia, ktoré kontrolujú parametre siete a na základe astrokalendára riadia zapínanie a vypínanie VO v meste. Zásluhu na úspore má aj riadiaci systém CityTouch, pomocou ktorého je možné nastavovať rôzne stmievacie režimy.

Práve technológia CityTouch robí verejné osvetlenie v Hlohovci jedinečným, pretože ako prvé mesto na Slovensku ju máme v celej sieti VO. CityTouch je inteligentné vzdialené riešenie riadenia osvetlenia ciest a ulíc. Prebudí k životu osvetlenie mesta a poskytne flexibilitu, informovanosť a presnosť. CityTouch dokáže informovať o aktuálnom stave každého svietidla, čo zaručí skvalitnenie údržby a rýchlejšie opravy. Presné meranie energie poskytne vynikajúci prehľad o skutočnej spotrebe elektrickej energie. Prevádzkovateľ môže nastavovať časy stmievania a intenzitu osvetlenia jednotlivých svetelných bodov.

 

Spoločnosť O.S.V.O. comp stále pokračuje v modernizácii VO. V tomto období realizuje výmenu 23 kusov starých betónových stožiarov v havarijnom stave za nové oceľové na Námestí sv. Michala. Do konca októbra dôjde k nasvieteniu priechodu pre chodcov na Nitrianskej ulici pod cintorínom. Rovnako pod cintorínom pribudne 5 nových lámp. Plánované je tiež nasvietenie priechodov pri kláštore a pri poliklinike. Na Mierovej pri spoločnosti Bekaert bude doplnených 20 nových stožiarov s LED lampami a 5 kusov LED svietidiel bude doplnených na už existujúce stožiare. V priebehu rokov 2016/2017 došlo k čiastočnej obnove vianočnej výzdoby, v ktorej plánuje správca VO pokračovať.

Realizovaním druhej etapy modernizácie verejného osvetlenia došlo k podstatnej obnove verejného osvetlenia, k 100% obnove svietidiel a rozvádzačov, ale aj k obnove ďalších podstatných súčastí vyhradeného technického zariadenia - stožiarov a káblových rozvodovako vzdušných tak aj zemných.Všetky tieto zmeny dotvárajú bezpečné prostredie v nočných hodinách a prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti osôb, plynulosti dopravy a ochrany majetku, ale súčasne dotvárajú architektúru mesta v noci aj cez deň svojim vizuálnym vzhľadom.

Spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s. oficiálne odovzdala primátorovi mesta Hlohovec Miroslavovi Kollárovi do užívania zmodernizované verejné osvetlenie 5. októbra 2017 na slávnostnom podujatí v Empírovom divadle za účasti pozvaných hostí, poslancov mestského zastupiteľstva, konateľov mestských spoločností i niekoľkých primátorov a starostov z celého Slovenska.

 

 

 

 

 Galéria ďalších fotografií zo Slávnostného odovzdania verejného osvetlenia v Hlohovci