Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Praha - osvetlenie cyklochodníka

IMG 6403 resize

V roku 2022 naša spoločnosť realizovala výstavbu LED verejného osvetlenia cyklochodníka v Prahe 8 - U Českých loděnic. Cyklochodník pri Lebeňskom zámku sme osvetlili novovybudovanou sústavou 40 stožiarov s LED svietidlami vrátane výkopových prác o celkovej dĺžke 1300m.

 

Práce boli ukončené a stavba odovzdaná do užívania v septembri roka 2022. Komfort obyvateľov a návštevníkov Prahy 8 pri prechádzke a jazde bicyklom pri rieke Vltava je týmto zabezpečený aj vo večerných hodinách.

 

Nové osvetlenie v Novom Meste nad Váhom

street lamp 3399 1920

Viac ako polovicu celej sústavy verejného osvetlenia v Novom Meste nad Váhom sme obnovili modernizáciou v roku 2021. Inštaláciou takmer 1300 LED svietidiel sme znížili príkon modernizovanej časti osvetlenia z 139 kW na 53 kW, čím mesto usporí 62% nákladov na spotrebu elektrickej energie.

 

Inteligentný riadiaci systém každého svietidla City Touch od spoločnosti Philips umožnil dosiahnuť úsporu až 70% nákladov na el. energiu vďaka zníženiu intenzity osvetlenia v stanovených nočných hodinách.

 

Súčasťou prác bola výmena rozvádzačov VO za diaľkovo riadené v počte 37ks, nátery stožiarov v počte 880ks. Modernizácia sústavy VO bola financovaná formou dodávateľského úveru s rozdelením splátok na 5 rokov.

 

 

Modernizácia VO na sídliskách v Banskej Bystrici

IMG 5631V meste Banská Bystrica sme v roku 2020 zmodernizovali verejné osvetlenie sídlisk Uhlisko a Fončorda. V rámci modernizácie sme osadili 975 kusov svietidiel Philips LumiStreet gen2, ktoré je možné diaľkovo ovládať prostredníctvom IRC 5 modulov osobitne na každý svetelný bod. Riadiaci systém ARVO umožňuje nastaviť reguláciu svietidiel vo vybraných hodinách, čo prináša dodatočnú úsporu el. energie.

 

Súčasťou prác bolo osadenie 291 kusov stožiarov a 37 rozvádzačov VO. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov bolo osvetlených 8 priechodov pre chodcov.

 

Úspora spotreby el. energie modernizáciou VO predstavuje 60% oproti pôvodnému stavu a nastavením regulácie v neskorých nočných hodinách dosahuje úspora celkovo až 70% v porovnaní s pôvodnou sústavou osvetlenia.


 

Čítať ďalej...

Komplexná modernizácia verejného osvetlenia v meste Sabinov

V rokoch 2019 až 2021 sme postupne zabezpečili komplexnú modernizáciu verejného osvetlenia v meste Sabinov. V rámci zákazky bol uvedený do prevádzky diaľkový riadiaci systém ovládania a regulácie osvetlenia na úrovni rozvádzačov verejného osvetlenia.

 

20190125 102816

Samotné svietidlá majú prednastavenú požadovanú zníženú intenzitu osvetlenia v neskorých nočných hodinách. Novo inštalované LED svietidlá svetového výrobcu PHILIPS – SIGNIFY zabezpečili dostatočné svetelné podmienky pre život v meste a energetickú úsporu nákladov, čo ocenilo vedenie mesta Sabinov.

 V rámci modernizácie bolo osadených 1114 LED svietidiel, 28 diaľkovo riadených rozvádzačov so systémom ARVO. Bolo osadených 232 nových stožiarov a použitých 17 000 metrov káblových vedení.

 Súčasťou prác boli rozsiahle výmeny káblových vedení v havarijnom stave, ktoré spôsobovali časté výpadky verejného osvetlenia v meste.

 

Čítať ďalej...

Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní za rok 2020

2020 Protokol Spoahliv partner vo VOOrganizácie verejnej správy SR opätovne ohodnotili spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s. ako spoľahlivého partnera vo verejnom obstarávaní za rok 2020.

 

Certifikát spoľahlivého partnera s ohodnotením vysokej spokojnosti obstarávateľov získala spoločnosť už po tretí raz. Za rok 2020 sa zaradila medzi 27,9 % najspoľahlivejších subjektov v slovenskom hospodárstve v oblasti verejného obstarávania.

 

Najvyššie hodnotenie predstavuje vysokú spokojnosť subjektov verejnej správy a poukazuje na serióznosť a odbornosť dodávateľa v prístupe a jednaní pri realizácii projektov.