Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Rok 2023

V roku 2023 sme sa zamerali na modernizáciu verejného osvetlenia na Slovensku a v Českej republike. Podieľali sme sa na revitalizácii parku Vlada Clementisa, na revitalizácii parku Námestie mládeže / Duchnovičovo námestie, a na vybudovaní nového verejného osvetlenia v parku Pánska záhrada. Medzi naše ďalšie stavby v meste Prešov v roku 2023 patria aj Zastávkové niky na Sídlisku III, rekonštrukcia osvetlenia priechodov pre chodcov na ulici 17. Novembra, vybudovanie optického prepojenie CDS v meste Prešov a v neposlednom rade rekonštrukcia sekundárnych rozvodov na letisku Nižná Šebastová pre Ministerstvo obrany SR.

 

V meste Poprad sme sa podieľali na výstavbe a doplnení verejného osvetlenia v lokalitách Rovná, Továrenská štvrť a Bottova. V priebehu roka sme realizovali výmenu svietidiel v meste Zlaté Moravce, modernizáciu sústavy verejného osvetlenia v obciach Kapušany, Stará Bašta, Bottovo. Pre Letisko Košice sme realizovali výmenu svietidiel pre osvetlenie stojísk lietadiel.

 

Popri našej hlavnej činnosti a to budovaní a rekonštrukcie verejného osvetlenia sme sa podieľali na rekonštrukcii cestnej svetelnej signalizácii v Detve a vo Zvolene. Medzi ďalšie stavby patrí aj vybudovanie obnoviteľných zdrojov OZE – FVE pre Spišskú Belú, Krivany, Valaliky. V Českej republike v priebehu roka 2023 sme sa podieľali na rekonštrukcii verejného osvetlenia v meste Tachov a v meste Valašské Meziřičí.

 

 

Praha - osvetlenie cyklochodníka

IMG 6403 resize

V roku 2022 naša spoločnosť realizovala výstavbu LED verejného osvetlenia cyklochodníka v Prahe 8 - U Českých loděnic. Cyklochodník pri Lebeňskom zámku sme osvetlili novovybudovanou sústavou 40 stožiarov s LED svietidlami vrátane výkopových prác o celkovej dĺžke 1300m.

 

Práce boli ukončené a stavba odovzdaná do užívania v septembri roka 2022. Komfort obyvateľov a návštevníkov Prahy 8 pri prechádzke a jazde bicyklom pri rieke Vltava je týmto zabezpečený aj vo večerných hodinách.

 

Nové osvetlenie v Novom Meste nad Váhom

street lamp 3399 1920

Viac ako polovicu celej sústavy verejného osvetlenia v Novom Meste nad Váhom sme obnovili modernizáciou v roku 2021. Inštaláciou takmer 1300 LED svietidiel sme znížili príkon modernizovanej časti osvetlenia z 139 kW na 53 kW, čím mesto usporí 62% nákladov na spotrebu elektrickej energie.

 

Inteligentný riadiaci systém každého svietidla City Touch od spoločnosti Philips umožnil dosiahnuť úsporu až 70% nákladov na el. energiu vďaka zníženiu intenzity osvetlenia v stanovených nočných hodinách.

 

Súčasťou prác bola výmena rozvádzačov VO za diaľkovo riadené v počte 37ks, nátery stožiarov v počte 880ks. Modernizácia sústavy VO bola financovaná formou dodávateľského úveru s rozdelením splátok na 5 rokov.

 

 

Modernizácia VO na sídliskách v Banskej Bystrici

IMG 5631V meste Banská Bystrica sme v roku 2020 zmodernizovali verejné osvetlenie sídlisk Uhlisko a Fončorda. V rámci modernizácie sme osadili 975 kusov svietidiel Philips LumiStreet gen2, ktoré je možné diaľkovo ovládať prostredníctvom IRC 5 modulov osobitne na každý svetelný bod. Riadiaci systém ARVO umožňuje nastaviť reguláciu svietidiel vo vybraných hodinách, čo prináša dodatočnú úsporu el. energie.

 

Súčasťou prác bolo osadenie 291 kusov stožiarov a 37 rozvádzačov VO. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov bolo osvetlených 8 priechodov pre chodcov.

 

Úspora spotreby el. energie modernizáciou VO predstavuje 60% oproti pôvodnému stavu a nastavením regulácie v neskorých nočných hodinách dosahuje úspora celkovo až 70% v porovnaní s pôvodnou sústavou osvetlenia.


 

Čítať ďalej...

Komplexná modernizácia verejného osvetlenia v meste Sabinov

V rokoch 2019 až 2021 sme postupne zabezpečili komplexnú modernizáciu verejného osvetlenia v meste Sabinov. V rámci zákazky bol uvedený do prevádzky diaľkový riadiaci systém ovládania a regulácie osvetlenia na úrovni rozvádzačov verejného osvetlenia.

 

20190125 102816

Samotné svietidlá majú prednastavenú požadovanú zníženú intenzitu osvetlenia v neskorých nočných hodinách. Novo inštalované LED svietidlá svetového výrobcu PHILIPS – SIGNIFY zabezpečili dostatočné svetelné podmienky pre život v meste a energetickú úsporu nákladov, čo ocenilo vedenie mesta Sabinov.

 V rámci modernizácie bolo osadených 1114 LED svietidiel, 28 diaľkovo riadených rozvádzačov so systémom ARVO. Bolo osadených 232 nových stožiarov a použitých 17 000 metrov káblových vedení.

 Súčasťou prác boli rozsiahle výmeny káblových vedení v havarijnom stave, ktoré spôsobovali časté výpadky verejného osvetlenia v meste.

 

Čítať ďalej...