Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Rok 2023

V roku 2023 sme sa zamerali na modernizáciu verejného osvetlenia na Slovensku a v Českej republike. Podieľali sme sa na revitalizácii parku Vlada Clementisa, na revitalizácii parku Námestie mládeže / Duchnovičovo námestie, a na vybudovaní nového verejného osvetlenia v parku Pánska záhrada. Medzi naše ďalšie stavby v meste Prešov v roku 2023 patria aj Zastávkové niky na Sídlisku III, rekonštrukcia osvetlenia priechodov pre chodcov na ulici 17. Novembra, vybudovanie optického prepojenie CDS v meste Prešov a v neposlednom rade rekonštrukcia sekundárnych rozvodov na letisku Nižná Šebastová pre Ministerstvo obrany SR.

 

V meste Poprad sme sa podieľali na výstavbe a doplnení verejného osvetlenia v lokalitách Rovná, Továrenská štvrť a Bottova. V priebehu roka sme realizovali výmenu svietidiel v meste Zlaté Moravce, modernizáciu sústavy verejného osvetlenia v obciach Kapušany, Stará Bašta, Bottovo. Pre Letisko Košice sme realizovali výmenu svietidiel pre osvetlenie stojísk lietadiel.

 

Popri našej hlavnej činnosti a to budovaní a rekonštrukcie verejného osvetlenia sme sa podieľali na rekonštrukcii cestnej svetelnej signalizácii v Detve a vo Zvolene. Medzi ďalšie stavby patrí aj vybudovanie obnoviteľných zdrojov OZE – FVE pre Spišskú Belú, Krivany, Valaliky. V Českej republike v priebehu roka 2023 sme sa podieľali na rekonštrukcii verejného osvetlenia v meste Tachov a v meste Valašské Meziřičí.