Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Projetovanie a audity

Projektovanie a inžinierska činnosť

 • štúdie, analýzy, zámery a poradenstvo vo verejnom a priemyselnom osvetlení
 • projektovanie el. zariadní do 52kV
 • výstavby telekomunikačných zariadení
 • technická a inžinierska činnosť
 • prenesená správa vo verejnom osvetlení
 • hospodárenie s el. energiou spotrebovanou vo verejnom osvetlení
 • Audity

Energetické audity

 • svetelno-technické audity

 

110kv6

Elektromontážna činnosť

Elektromontážna činnosťElektromontazna-cinnost

 • elektromontáže zariadení do 52kV v objektoch tr. A,B,C
 • výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia
 • výstavba a rekonštrukcia VN a NN sietí, trafostaníc
 • montáže výškových stožiarov 16-45 m a montáž technológií
 • montáž technológií pre tunely
 • inštalačné práce

Odborné prehliadky a skúšky

 • Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení do 52 kV v objektoch tr. A,B,C – v banskom prostredí
 • odstraňovanie zistených závad

Ocenenia a certifikáty

Protokol Spolahlivy partner vo VO 2022O.S.V.O. comp a.s. Protokol Spoahliv partner vo VO 2023

Protokol Spolahlivy partner vo VO 20212020 Protokol Spoahliv partner vo VO

Ocen Spolahlivy stavebny podnik 2019 4protokol spolahlivy partner vo VO 2019 2

EN ISO 9001 2018EN ISO 14001 2018

ISO27001ISO50001

EN ISO 45001 2018Philips Bardejov

IMG 20190625 101403 orezList primtorka Preov P18 zmens

Turcanova Koncert rodakov zmensprotokol spolahlivy partner vo VO 2019 2

HAZZ 2015 zmensKapus.folk.slavn.2017 zmens

Pecat spoľahlivosti 36460141 O.S.V.O. comp a.sProtokol Prosperity 36460141 O.S.V.O. comp a.s

Greenlight Endorser 2014 resizeconnexio

TSUSPhilips 2017

Philips 2015Philips 2014

Philips 2012osvocomp glaward 2010

Cena mesta Presov 2007

Opalove zrnko 2006

     

Referencie

2021

Verejné osvetlenie

 

Mestá:

 • Sabinov
 • Veľký Šariš
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Prešov - Jarková ul.
 • Valašské Meziříčí CZ

Obce:

 • Fintice
 • Koprivnica

Modernizácie verejného osvetlenia, výmena 3000ks svietidiel, montáž 50ks diaľkovo ovládaných rozvádzačov, výmena zemných káblových vedení, osadenie nových oceľových stožiarov v celkovej hodnote 2 250 000 eur.

 

Ministerstvo obrany SR

 • letisko Prešov - výmena vzdušného vedenia
 • Sokolovské kasárne Prešov - výmena vzdušného vedenia sekundárnych rozvodov

 

2020

Verejné osvetlenie

 

Slovenská republika

 • Banská Bystrica
 • Prešov - OC Novum
 • Prešov - priechod pre chodcov - Levočská ul.
 • Pezinok - Potočná ul.
 • Banská Štiavnica - Mládežnícka ul
 • Hrabušice

Modernizácie verejného osvetlenia, výmena 1350ks svietidiel, montáž 40ks diaľkovo ovládaných rozvádzačov, výmena zemných káblových vedení, osadenie nových oceľových stožiarov v celkovej hodnote 1 500 000 eur.

 

Česká republika

 • Polička
 • Káraný
 • Nučice
 • Louka u Litvínova

Komplexné modernizácie verejného osvetlenia, montáž 850ks LED svietidiel, osadenie diaľkovo ovládaných rozvádzačov v celkovej hodnote 830 tis. eur.

 

 

Cestná svetelná signalizácia

 • Prešov - rekonštrukcia CSS pri OC Novum - križovatka Hlavnej a Štefánikovej ul.
 • Trenčín - rekonštrukcia CSS pri hoteli Elizabeth a pri Železničnej stanici - zelená vlna

 

Tunely - Národná diaľničná spoločnosť

 • Tunel Branisko - modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia - 97ks svietidiel
 • Tunel Sitina - modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia - 60ks svietidiel

 

Vnútorné osvetlenie

 • Prologis Slovak Republic - vybudovanie núdzového osvetlenia haly

 

2019

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

 

Slovenská republika

 • Pezinok
 • Banská Štiavnica 
 • Cabaj - Čápor
 • Novoť
 • Prosačov
 • Šarišské Michaľany
 • Renčišov

Modernizácie verejného osvetlenia, montáž diaľkovo ovládaných rozvádzačov, výmena zemných káblových vedení, osadenie nových oceľových stožiarov v celkovej hodnote 465 tis. eur.

 

Česká republika

 • Tachov
 • Tišnov
 • Polička
 • Bojkovice
 • Popice

Komplexné modernizácie verejného osvetlenia, montáž diaľkovo ovládaných rozvádzačov v celkovej hodnote 471 tis. eur.

 

2018

Osvetlenie

 

Sabinov


komplexná modernizácia verejného osvetlenia - výmena a doplnenie cestných svietidiel, výmena parkových svietidiel, osvetlenie priechodov pre chodcov, výmena rozvádzačov a vybudovanie diaľkového riadiaceho systému verejného osvetlenia, výmena vzdušných a zemných káblových vedení, výmena oceľových stožiarov, rozšírenie a vybudovanie verejného osvetlenia v neosvetlených častiach mesta v celkovej hodnote takmer 951 000 eur.

 

Malacky

komplexná modernizácia verejného osvetlenia mesta II. Etapa - výmena a doplnenie cestných svietidiel, výmena rozvádzačov a vybudovanie diaľkového riadiaceho systému verejného osvetlenia, oprava káblových porúch a výmena zemmných káblových vedení, výmena oceľových stožiarov, rozšírenie a vybudovanie verejného osvetlenia v neosvetelných častiach mesta v celkovej hodnote cez 893 000 eur.

 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obciach:

 • Malčice

 • Jesenské

 • Valkovce

 • Horovce

 • Čaňa

 • Novoť

 • Sučany

 • Olejníkov

 • Križovany

 • Červenica pri Sabinove

 • Kojatice
 • Ratkovce
 • Cabaj Čápor

Celkový objem prác predstavoval hodnotu viac ako 740 000 eur.

 

2017

Osvetlenie

 

Bardejov

komplexná modernizácia verejného osvetlenia v meste, časti Bardejovské Kúpele, iluminácia historickej radnice a baziliky sv. Egídia -  výmena a doplnenie cestných svietidiel, výmena parkových svietidiel, osvetlenie priechodov pre chodcov, výmena rozvádzačov a vybudovanie diaľkového riadiaceho systému verejného osvetlenia, výmena vzdušných a zemných káblových vedení, výmena oceľových stožiarov, vybudovanie osvetlenia cyklochodníka v celkovej hodnote takmer 1 650 000 eur.

 

Modernizácia električkových tratí MET mesta Košice

časť verejné osvetlenie - vybudovanie verejného osvetlenia vrátane zemných káblových rozvodov, osvetľovacích stožiarov, diaľkovo riadených rozvádzačov a cestných LED svietidiel so SMART technológiu v celkovej hodnote takmer 1 800 000 eur.

 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obciach:

 • Vyšné Ružbachy

 • Lužany pri Topli

 • Lomnička

 • Slavošovce

 • Mýtna

 • Leľa

 • Večelkov

 • Mirkovce

 • Laškovce

 • Bardejov - cyklistický chodník

 • Košice - Luník IX

Celkový objem prác predstavoval hodnotu viac ako 450 000 eur.

 

2016

Modernizácie verejného osvetlenia

Mestá:

 • Hlohovec

 • Humenné

 • Malacky

Obce:

 • Brezovička
 • Čierny Balog
 • Dubovica
 • Kvakovce
 • Lada
 • Milpoš
 • Raslavice
 • Šarišské Michaľany
 • Tulčík
 • Víťaz
 • Záhradné
 • Zázrivá

Komplexné modernizácie verejného osvetlenia, montáž diaľkovo ovládaných rozvádzačov, výmena káblových vedení v celkovej hodnote 3 673 000 eur.

 

2015

Osvetlenie

 

Modernizácie verejného osvetlenia s podporou NFP z EÚ v rámci tretej výzvy KaHR-22VS-1501:

 

Celkové oprávnené náklady boli vo výške 9 785 441 eur s DPH, z toho bol celkový nenávratný finančný príspevok z EÚ vo výške 95% teda 9 296 168 eur a spoluúčasť samospráv vo výške 5% teda 489 272 eur. Celkovo bolo inštalovaných viac ako 8 700ks LED svietidiel vrátane riadiaceho systému s možnosťou vzdialenej správy a monitorovania parametrov verejného osvetlenia. Modernizované verejné osvetlenia boli v mestách Prešov, Hlohovec, Bardejov, Lipany, Veľký Šariš a obciach Bošany, Brezovica, Ražňany, Chminianska Nová Ves, Bystré, Závažná Poruba, Janov, Ostrovany, Bošáca, Lošonec.

 

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia s podporou NFP z EÚ v rámci druhej výzvy KaHR-22VS-0801:

Celkové oprávnené náklady boli vo výške 3 624 503 eur s DPH, z toho bol celkový nenávratný finančný príspevok z EÚ vo výške 95% teda 3 443 277 eur a spoluúčasť samospráv vo výške 5% teda 181 225 eur. Celkovo bolo inštalovaných viac ako 4000ks svietidiel vrátane riadiaceho systému s možnosťou vzdialenej správy a monitorovania parametrov verejného osvetlenia.

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotice 

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Klokočov 

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nováčany 

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Pozdišovce 

 • Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krivany

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bara 

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Uzovské Pekľany 

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Plaveč

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Žlkovce

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Radošovce

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Semerovo

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stožok

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bielovce

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinodol

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Rapovce

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hiadeľ

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bžany

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Ďačov

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kláštor pod Znievom

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Brusnica

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyšný Kubín

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tibava

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Babín

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jakubovany

 

Program MunSEFF s grantom od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD):

Aj v roku 2015 sme realizovali projekty formou EPC modelu (financovanie z úspor elektrickej energie) a podporou EBRD s celkovým investičným nákladom 499 854 eur s DPH z toho Európska banka poskytla grant vo výške 20% čím samosprávy ušetrili spolu 99 970 eur a tiež znížili spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie o viac ako 40%. Návratnosť investície sa pohybuje od 8 - 10 rokov.

 • Obec Drienov - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Drienov s možnosťou získania nenávratného grantu cez program MUNSEFF - výmena pôvodných sodíkových svietidiel za LED svietidlá  

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Ruská Nová Ves

 • Gánovce - rozšírenie verejného osvetlenia v časti obce

 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Spišské Bystré

 

 

Energetické stavby

 • Generálne opravy NN sietí v regióne Prešov pre VSE - Ľubotice - Kalinčiakova, Prešov, Kendice, Nižný Slavkov - 226 387 eur

 • Generálne opravy stožiarových trafostaníc v regióne Prešov pre VSE - Ľutina, Šindliar, Sigord, Kapušany, Vyšná Šebastová, Široké, Chminianska Nová Ves, Lipany, Bertotovce, Mirkovce, Malý Šariš, Kokošovce, Oľšov - 53 669 eur

 • Generálne opravy VN v regióne Rožňava pre VSE - Muráň - 9 085€ bez DPH

 

2014

Osvetlenie

 

Program MunSEFF s grantom od Európskej banky pre obnovu a rozvoj :

Celkový investičný náklad bol 987 600 eur s DPH z toho Európska banka poskytla grant vo výške 20% čím samosprávy ušetrili spolu 197 520 eur a tiež znížili spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie o viac ako 40%.

 • Mesto Prešov - Zníženie nákladov na elektrickú energiu spotrebovávanú vo verejnom osvetlení výmenou vybraných typov svietidiel s možnosťou získania nenávratného grantu cez program MUNSEFF - výmena 1000ks sodíkových svietidiel za LED svietidlá s výkonom 27W 
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Haniska - 124ks LED svietidiel
 • Ľubotice - rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti obce - 108ks LED svietidiel
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Fintice - 137 ks LED svietidiel

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia s podporou NFP z EÚ :

Celkové oprávnené náklady boli vo výške 1 480 800Eur s DPH z toho bol celkový nenávratný finančný príspevok z EÚ vo výške 95% teda 1 406 760Eur a spoluúčasť samospráv vo výške 5% teda 74 040Eur.

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Prievaly  - 158ks Sodíkových svietidiel
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Skýcov  - 177ks Sodíkových svietidiel
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lipovec  - 118ks Sodíkových svietidiel
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Klokočov  - 77ks Sodíkových svietidiel
 • Modernizácia verejného osvetlenia v obci Gaboltov  - 55ks Sodíkových svietidiel
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oľšov  - 32ks Sodíkových svietidiel
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotice  - 329ks LED svietidiel
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Matiašovce  - 103ks LED svietidiel
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Volica  - 55ks LED svietidiel

 

Energetické stavby

 • Generálne opravy NN sietí v regióne Prešov pre Východoslovenskú energetiku - Podhorany, Ostrovany, Prešov, Brezovica, Pečovská Nová Ves, Lipany, Dubovica, Malý Šariš, Ruská Nová Ves, Červená Voda - 223 420€ bez DPH
 • Generálne opravy stožiarových trafostaníc v regióne Prešov pre Východoslovenskú energetiku - Zlatá Baňa, Sedlice, Svinia, Bertotovce, Široké, Červenica, Poloma, Brezovica, Krivany, Rožkovany, Chmeľov, Podhorany, Ľutina, Ražňany, Pečovská Nová Ves, Lesíček, Šarišské Dravce, Majdan, Žatkovce, Záhradné, Drienica, Uzovský Šalgov, Krivany, Lipany, Torysa - 58 672€ bez DPH
 • Generálne opravy VN v regióne Humenné pre Východoslovenskú energetiku - Jankovce, Ptičie, Zbojné   - 7 381€ bez DPH
 • Generálne opravy VN v regióne Michalovce pre Východoslovenskú energetiku - Fekišovce, Blatné Remety, Sobrance   - 10 155€ bez DPH

 

2013

Osvetlenie

 • Modernizácia verejného osvetlenia mesta Senec s použitím LED technológie - výmena a doplnenie 1 897ks LED svietidiel, výmena stožiarov - 222ks a výložníkov - 947ks. Nasvietenie troch priechodov pre chodcov. Použitá LED technológia od spoločnosti Philips Indal. Celkový finančný objem stavby 1 220 337,21 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia Horná Ždaňa - 99ks svietidiel - 49 695 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves - 199ks svietidiel  - 58 878 € s DPH
 • Modernizácia VO v obci Petrovany - 140ks svietidiel - 136 049 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestskej časti Košice-Kavečany - 169ks LED svietidiel - 161 500 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Gánovce - 187ks svietidiel - 93 622 € s DPH

 

Energetické stavby

 • Generálne opravy NN sietí v regióne Prešov pre Východoslovenskú energetiku - Ďačov, Brezovica, Ostrovany, Severná, Podhorany, Bretejovce - 126 232 € s DPH
 • Generálne opravy stožiarových trafostaníc v regióne Prešov pre Východoslovenskú energetiku - Lučiná, Fintice, Kanaš, Bajerov, Janov, Lipovce, Ruská Nová Ves, Proč, Demjata, Šarišské Sokolovce, Solivar, Hrabkov, Jarovnice, Šarišské Michaľany, Červenica, Lúčka, Dubovica - 33 753 € s DPH
 • Generálne opravy VN v regióne Michalovce pre Východoslovenskú energetiku - Kysta, Dvorianky, Kaluža, Tibava - 10 891 € s DPH

 

2012

Osvetlenie

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Žalobín, rozsah prác - 111 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO, 8 stožiarov VO,
  cena - 103 910,28 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ondavské Matiašovce,
  rozsah prác - 109 nových LED svietidiel, 2 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 90 029,76 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kladzany,
  rozsah prác - 91 nových LED svietidiel, 2 ks RVO + riadiaci systém VO, 4 stožiare VO,
  cena - 84 387,36 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Slovenská Kajňa,
  rozsah prác - 116 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO, 11 stožiarov VO,
  cena - 108 339,48 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Malcov,
  rozsah prác - 138 nových LED svietidiel, 4 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 112 614,38 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Križovany nad Dudváhom,
  rozsah prác - 149 nových LED svietidiel, 2 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 137 468,28 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kurov,
  rozsah prác - 66 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO, 2 stožiare VO,
  cena - 64 003,08 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Rešov,
  rozsah prác - 74 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO, 3 stožiare VO,
  cena - 72 826,80 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Cigeľka,
  rozsah prác - 74 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 56 726,71 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystré,
  rozsah prác - 140 nových LED svietidiel, 4 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 139 980,72 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica,
  rozsah prác - 145 nových LED svietidiel, 3 ks RVO + riadiaci systém VO, 29 stožiarov VO,
  cena - 149 997,60 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Červený Kláštor,
  rozsah prác - 113 nových LED svietidiel, 2 ks RVO + riadiaci systém VO, 33 stožiarov VO,
  cena - 173 991,48 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lukov,
  rozsah prác - 95 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO, 6 stožiarov VO,
  cena - 167 280,00 € s DPH
 • Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hažlín,
  rozsah prác - 130 nových LED svietidiel, 3 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 142 942,80 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Továrne,
  rozsah prác - 137 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 136 509,82 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tušice,
  rozsah prác - 121 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO, 8 stožiarov VO,
  cena - 77 718,22 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tomášikovo,
  rozsah prác - 144 nových LED svietidiel, 3 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 86 746,01 € s DPH
 • Regenerácia centrálnej zóny mesta Veľké Kapušany,
  rozsah prác - vymenených 48svietidiel,
  cena - 80 398,44 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Branč,
  rozsah prác - 153 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 73 200,36 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Petrová,
  rozsah prác - 78 nových LED svietidiel,
  cena - 71 624,06 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Gerlachov,
  rozsah prác - 120 nových LED svietidiel, 5 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 188 997,30 € s DPH
 • Výmena nevyhovujúcich rozvádzačov verejného osvetlenia v meste Humenné za rozvádzače s diaľkovým riadením siete verejného osvetlenia,
  rozsah prác - vymenených 20 ks rozvádzačov + dodávka riadiaceho systému verejného osvetlenia
  cena - 67 660,57 € s DPH
 • Modernizácia, optimalizácia a stavebné úpravy verejného osvetlenia v meste Humenné,
  rozsah prác - 699 nových svietidiel
  cena - 233 998,24 € s DPH

 

2011

Osvetlenie

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kľušov,
  rozsah prác - 125 nových LED svietidiel,
  cena - 150 177,64 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vyšný Orlík,
  rozsah prác - 89 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO, 6 stožiarov VO,
  cena - 94 662,32 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kátlovce,
  rozsah prác - 149 nových LED svietidiel, 2 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 148 273,39 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotín,
  rozsah prác - 139 nových LED svietidiel,
  cena - 249 882,22 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Čata,
  rozsah prác - 147 nových svietidiel,
  cena - 21 736,36 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Diakovce,
  rozsah prác - 140 nových LED svietidiel, 4 ks RVO + riadiaci systém VO,
  cena - 60 464,08 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia ulice M.R.Štefánika, Detva,
  rozsah prác - 56 nových svietidiel, 2 ks RVO, 49 stožiarov VO,
  cena - 214 207,16 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lipany,
  rozsah prác - 116 nových LED svietidiel, 2 ks RVO + riadiaci systém VO, 36 stožiarov VO,
  cena - 244 377,26 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotín,
  rozsah prác - 139 nových LED svietidiel, 1 ks RVO + riadiaci systém VO, 25 stožiarov VO,
  cena - 249 882,22 € s DPH
 • Dubnica nad Váhom - rekonštrukcia verejného osvetlenia - ul. Obrancov Mieru,
  rozsah prác - 81 nových svietidiel,
  cena - 199 650,19 € s DPH

 

2010 a staršie

Osvetlenie

 • Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kobyly, rozsah prác - 137 nových LED svietidiel, 2 ks RVO + riadiaci systém VO, 14 stožiarov VO, cena - 218 997,37 € s DPH
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia miest: Prešov, Lipany, Skalica, Svit, Dubnica nad Váhom,
 • Veľký Krtíš, Medzilaborce, Svinia, Svätý Jur, Ľubotice, Svit, Kobyly
 • rekonštrukcia historického osvetlenia na Bratislavskom hrade a námestí Košice
 • iluminácia historických budov v Skalici
 • dodávka a montáž rozvádzačov verejného osvetlenia pre mesto Poprad
 • osvetlenie priechodov pre chodcov Stropkov
 • osvetlenie oplotenia, kontrolnej cesty a vrátnic areálu U.S.Steel Košice
 • rekonštrukcia osvetlenia plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo pre VVS š.p. Bratislava
 • osvetlenie stojísk lietadiel na letisku Košice a Poprad
 • verejné osvetlenie zábavno-obchodného centra Max Prešov
 • verejné osvetlenie pri distribučnom centre TESCO Prešov
 • osvetlenie futbalovej plochy pre 1. FC Tatran Prešov, Dubnica N/Váhom, Bardejov
 • osvetlenie a uzemnenie tunela Branisko
 • rekonštrukcia osvetlenia hál Vojenského opravárenského podniku, VSS zlievarne Košice, 
 • Kronospan Prešov
 • osvetlenie lyžiarskeho svahu v Brezne, v Drienici
 • osvetlenie vstupných šácht pre Transpetrol
 • osvetlenie doskočiska skokanského mostíka k-80 Štrbské Pleso
 • dodávka historického a moderného osvetlenia v mestách Banská Štiavnica, Handlová, Poprad - 
 • Spišská Sobota, Topoľčany, Humenné, Sobrance, Svätý Jur, Ľubotice, Dvory nad Žitavou, 
 • Pavlovce nad Uhom, Diakovce, Polomka, Klenovec, kaštieľ Palárikovo, liečebný dom Rajecké Teplice,
 • Gebelkofen - Nemecko, Hlohovec, Nám. pred SND Bratislava, Bratislavský hrad

 

Telekomunikačné stavby

 • od roku 2003 do konca roku 2009 128 telekomunikačných stavieb pre T-Mobile (stožiarové stavby a stavby na budovách, rekonfigurácie)
 • 15 stožiarových stavieb pre Telefónica O2
 • 9 telekomunikačných stavieb na budovách pre Telefónica O2
 • v období rokov 1997-2000 výstavba 55 stavieb pre Globtel (terajší Orange)

 

Ostatné stavby

 • projekt a realizácia uzemnenia tunel Čadca
 • VN prípojka žiarovej zinkovne Humenné
 • hypermarket TESCO Prešov - rekonštrukcia trolejového vedenia VO a verejné osvetlenia vysokého
 • výstavba VN a NN siete, pre VSE RWE Košice v obciach: Kobyly, Bartošovce, Čeľovce, Sokolovce, 
 • Spišské Vlachy, Kolinovce, Spišské Tomášovce, Nálepkovo, Bohdanovce
 • montáže výškových stožiarov: Malinô Brdo, Dunajská Lužná

 

Bardejov - komplexná modernizácia verejného osvetlenia v meste, časti Bardejovské Kúpele a iluminácia historickej radnice a baziliky sv. Egídia -  výmena a doplnenie cestných svietidiel, výmena parkových svietidiel, osvetlenie priechodov pre chodocv, výmena rozvádzačov a vybudovanie diaľkovo riadeného systému verejného osvetlenia, výmena vzdušných a zemmných káblových vedení, výmena oceľových stožiarov, vybudovanie osvetlenia cyklochodníka.

Partneri

 

 philips logo osram logo  

People Schreder

siteco   

logo Pechman

elv