Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Slávnostné odovzdanie LED verejného osvetlenia

OSVOcomp 186Slávnostné odovzdanie LED verejného osvetlenia zavŕšilo 120 rokov elektrického verejného osvetlenia v Prešove

 
Koncom februára sa v sále Čierneho orla PKO uskutočnilo Slávnostné odovzdanie LED verejného osvetlenia do prevádzky pod záštitou primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej v spolupráci s firmou, ktorá realizovala modernizáciu verejného osvetlenia – O.S.V.O. comp, a.s.

Históriu 120 rokov elektrického verejného osvetlenia v Prešove predniesla historička a laureátka ceny mesta Prešov za rok 2013 PhDr. Darina Petranská. Problémy so vznikom „Prešovskej prenosovej a osvetľovacej akciovej spoločnosti“ a prevádzkou elektrického osvetlenia predstavila 130 zúčastneným primátorom, starostom, poslancom mestských a obecných zastupiteľstiev a ostatným pozvaným, vývoj použitých svietidiel od žiaroviek s volfrámovým vláknom cez vysokotlakové výbojky bol plynulo prepojený a zavŕšený dokončenou modernizáciou s použitím LED svietidiel.

 

Čítať ďalej...

Mesto Senec

Senec 3 POModernizácia verejného osvetlenia mesta Senec s použitím LED technológie

Spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s. začiatkom roka 2013 uspela vo verejnej súťaži, ktorú zverejnilo mesto Senec na výber dodávateľa realizačného projektu a následne realizáciu stavby modernizácie verejného osvetlenia v meste Senec s použitím LED technológie.

Čítať ďalej...

Komunálna a priemyselná energetika

Články uverejnené v časopise Komunálna a priemyselná energetika

 

KaP EnergetikaV priebehu predchádzajúceho obdobia uverejnil odborno-populárny štvrťročník zameraný na prezentovanie zaujímavých príkladov energetickej efektívnosti zo Slovenska i okolitých krajín články, v ktorých boli prezentované projekty na ktorých sa podieľala aj naša spoločnosť.

Tento časopis je zameraný pre ľudí z komunálnej a priemyselnej praxe, ktorým zo svojej pozície vyplýva riešenie otázok energetickej efektívnosti. V prípade menších sídel ide priamo o starostov jednotlivých obcí, v prípade väčších sídel ide o primátorov a/alebo energetikov miest. Ďalej sú to prednostovia úradov miestnej samosprávy, riaditelia samosprávnych energetických spoločností, správcovské bytové spoločnosti, bytové družstvá, vybrané spoločenstvá vlastníkov bytov. Z oblasti priemyselnej energetiky ide najmä o riaditeľov, manažérov a energetikov výrobných spoločností, členov profesijných energetických organizácií, predstaviteľov odvetvových združení a zväzov.

 

 

1.Článkom uverejneným v čísle 3/2014 Komunálna a priemyselná energetika s názvom „Historické aj moderné verejné osvetlenie“ je prezentácia projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica, v ktorej je zachované dobové verejné osvetlenie historickej časti mesta a zároveň moderné LED osvetlenie sídliskových častí mesta.

 2.Článkom uverejneným v čísle 4/2014 Komunálna a priemyselná energetika s názvom „VO v Červenom Kláštore ako súčasť koncepcie rozvoja obecnej infraštruktúry“ je prezentovaný priebeh a realizácia projektu modernizácia verejného osvetlenia realizovaný s pomocou NFP z EÚ.

 
 

3. Článkom uverejneným v čísle 2/2014 Komunálna a priemyselná energetika s názvom „Viac svetla za menej peňazí" je opísané fungovanie našej spoločnosti v priebehu 22 rokov činnosti na Slovenskom trhu ako aj najzaujímavejšie realizované projekty a získané ocenenia.

 

Svetový deň povedomia o autizme

Prešovská radnica a Vodárenská veža v modrom3Mesto Prešov s prevádzkovateľom verejného osvetlenia O.S.V.O.comp, a.s. osvetlilo 2. apríla na Svetový deň povedomia o autizme známe prešovské budovy na modro – mestskú radnicu a Vodárenskú vežu. Deň povedomia o autizme bol vyhlásený Organizáciouspojenýchnárodov v roku 2007 a do aktivít šírenia informácií o tejto chorobe sa každoročne zapájajú mestá, štátni predstavitelia a významné osobnosti po celom svete. Na Slovensku prevzal záštitu nad Dňom povedomia o autizme prezident Andrej Kiska. Modrá farba, ktorou bola osvetlená aj prešovská radnica a Vodárenská veža, je farba komunikácie a ústredná farba kampane Rozsvieť modrú.

Čítať ďalej...

Hodina Zeme

Hodina ZemeHodina Zeme v sobotu 28. 3. 2015 v čase od 20:30 do 21:30

Mesto Prešov bude súčasťou Hodiny Zeme, kedy sa každý môže zapojiť a prispieť k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie. K vypnutiu vyše 8 728 svietidiel verejného osvetlenia dôjde v spolupráci so spoločnosťou O.S.V.O. comp, a.s. v sobotu 28. 3. 2015 v čase od 20:30 do 21:30. Počas tejeto hodiny mesto ušetrí 972,4 kWh elektrickej energie a prispeje tak k zníženiu emisií o 370 kg CO2
Hodina Zeme je globálnym projektom, ktorého hlavnou myšlienkou je nielen upozorniť na existenciu problémov ako je globálne otepľovanie, klimatické zmeny či znečisťovanie našej planéty, ale zároveň malými skutkami prispievať k riešeniu takýchto problémov s cieľom zvrátiť klimatické zmeny, ale pomôcť ekosystému, planéte a v konečnom dôsledku i sebe. 
Len vlani sa do neho zapojilo 162 štátov sveta, medzi nimi aj Slovensko. Súčasťou bolo aj mesto Prešov. Medzi podporovateľov tohto projektu na Slovensku patria aj významné osobnosti, napríklad prvý a jediný slovenský kozmonaut Ivan Bella, významný popularizátor vedy Jiří Grygar a mnohí ďalší. 
V rámci tejto najväčšej celosvetovej ekologickej aktivity sa aspoň na pár minút ponárajú do tmy aj také monumenty ako Eiffelova veža v Paríži, socha Krista Spasiteľa v Rio de Janeiro či rímske Koloseum.