Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Betónové stožiare

 

Stožiare z predpätého betónu sú špeciálne určené pre energetiku, kde plnia funkciu nosných podperných bodov vonkajšieho rozvodu elektrickej energie o napätí do 35 kV. Okrem energetiky sú používané v železničnej doprave, kde slúžia ako podpery trakčného vedenia pri elektrizácii železnice, na výstavbu telekomunikačných liniek. Stožiare zpredpätého betónu majú kónicky tvar medzikruhového prierezu o hrúbke stien 5 -10cm, povrch je hladký, homogénny.

betonove-stoziare

Oceľové stožiare

Osvetľovacie stožiare pre zapustenie do zeme a na prírubu:

Stožiare kužeľové, stožiare ihlanové osemhranné, stožiare ulično-dialničné, stožiare rúrové, výložníky, základové rošty.

Výškové stožiare:

Výškové osemhranné stožiare s pevným rámom, so spúšťacím rámom, s pevnou plošinou, telekomunikačné stožiare do výšky 50m,základy a základové rošty.

Špeciálne stožiare:

Ihlanové trakčné stožiare výložníky pre trakčné stožiare, signalizačné kužeľové stožiare, signalizačné rúrové stožiare, železničné stožiare, kužeľové stožiare stúpadlové, vlajkové stožiare, výložníky pre signalizačné stožiare.

ocelove-stoziare

 

Riadiace systémy

Riadiace systémy pre verejné osvetlenieriadiace-systemy

 • diaľkové riadenie a kontrola verejného osvetlenia
 • systém pre monitorovanie dopravy
 • adaptívne riadenie osvetlenia vzhľadom na vyťaženosť komunikácií
 • regulátory pre rozvádzače
 • inštalácia systému a nastavenie

 

Telekomunikačné stavby

Výstavba telekomunikačných stavieb

 • výroba stožiarov
 • inštalácia technológie
 • projekčná činnosť
 • výstavba stožiarových stavieb
 • výstavba telekomunikačných stavieb na budovách
 • rekonfigurácia

 Sabinov stoiar_pre_O2_realizcia_2

Projetovanie a audity

Projektovanie a inžinierska činnosť

 • štúdie, analýzy, zámery a poradenstvo vo verejnom a priemyselnom osvetlení
 • projektovanie el. zariadní do 52kV
 • výstavby telekomunikačných zariadení
 • technická a inžinierska činnosť
 • prenesená správa vo verejnom osvetlení
 • hospodárenie s el. energiou spotrebovanou vo verejnom osvetlení
 • Audity

Energetické audity

 • svetelno-technické audity

 

110kv6