Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Nových 1000 ks LED v meste Prešov

Výmena 1000ks energeticky náročných guľových svietidiel za úsporné LED osvetlenie
 
VZ3 6738Naša spoločnosť koncom októbra úspešne ukončila ďalšiu etapu modernizácie verejného osvetlenia v meste Prešov výmenou 1000ks guľových svietidiel za LED svietidlá. Systematickou modernizáciou sústavy verejného osvetlenia od najviac energeticky náročných svietidiel prišiel v jeseni roka 2014 rad na nízke osvetlenie chodníkov a medziblokových častí v 16 lokalitách mesta Prešov.

 

Obyvatelia severnej časti sídliska II a III, okolia Sabinovskej ulice a ulice 17. novembra a časti sídliska Sekčov od ZOC MAX až po SOU elektrotechnické sa dočkali moderného osvetlenia. Morálne zastarané svietidlá PP Park – tzv. „guľové svietidlá“ – nevyhovovali technickým normám, najmä čo sa týka vyžarovania svetla do horného polpriestoru, a vykazovali vysokú spotrebu elektrickej energie. Celkový inštalovaný príkon tisícky svietidiel klesol z 83 kW na 27 kW, čím bola dosiahnutá 67,47% úspora.


 

LED svietidlá MiniLuma majú precízne riešenú distribúciu svetla a prostredníctvom štyroch typov optík, ktoré boli použité v meste Prešov, osvetľujú priestor tam, kde je to potrebné. Tieto typy svietidiel disponujú systémom CONSTAFLUX, ktorý vyrovnáva znižujúcu sa účinnosť svietidla v priebehu doby životnosti, a tým zabezpečuje rovnaký svetelný výkon počas celej doby životnosti.

 

Naša spoločnosť zabezpečila získanie najvyššieho grantu od Európskej banky pre obnovu a rozvoj prostredníctvom programu MUNSEFF vo výške 20% z investície splnením podmienky viac ako 40% úspory el. energie. Celkové investičné náklady predstavovali 517 807,87 € s DPH, výška nenávratného grantu presne 103 561,56 €. Návratnosť investičného projektu je pri zarátaní grantu predpokladaná na 9,6 roka, pričom záruka je garantovaná až 10 rokov.

 

LED verejné osvetlenie prináša zníženie inštalovaného príkonu, a tým aj spotreby, ktoré nejde na úkor kvality osvetlenia verejného priestoru. Svietidlo dostatočne osvetľuje priestor neutrálnym bielym svetlom, ktoré je najviac podobné prirodzenému dennému svetlu. MiniLuma od firmy PHILIPS nevyžaruje svetlo nad svietidlo, čo eliminuje svietenie do okien okolitých bytov, čím mesto odstránilo početné dlhoročné sťažnosti občanov mesta. Odstránenie zbytočného osvetľovania oblohy oceňuje aj Mgr. Viliam Kolivoška, riaditeľ Hvezdárne a planetária v Prešove: „Pre hvezdáreň, pôsobiacu v tomto meste od 30–tych rokov 20. storočia, znamenalo sústavne rozširovanie verejného osvetlenia aj permanentný úbytok v osvetelnosti nočnej oblohy.“ Mgr. Kolivoška ďalej dodáva: „zavedenie progresívneho a šetrného osvetlenia, teda takého, ktoré šetrí a chráni aj hviezdnu oblohu, vítame ako veľmi pozitívnu zmenu. Ak by sa na eliminácii svetelného znečistenia mohlo pokračovať aj v ďalších zónach nášho mesta, my tento krok len podporíme.“

 

Svetelné znečistenie je vo všeobecnosti akékoľvek umelé svetlo s nežiaducimi vedľajšími účinkami. Je to svetlo, ktoré je rozptýlené v atmosfére, je umelo pridávané do nočného prostredia, svieti tam, kde to nie je potrebné. Hlavným zdroj svetelného znečistenia je predovšetkým nevhodné verejné osvetlenie. Vplyv rušivého svetla je novým prvkom zasahujúcim do života ľudí. Pokojný spánok je nutný na regeneráciu organizmu. Regenerácia v tme je rýchlejšia o 1 - 2 hodiny. Hormón melatonín - „spánkový“ hormón je produkovaný len v tme. Melatonín je najúčinnejším antioxidantom, ktorý chráni bunky pred nádormi, zníženie jeho hladiny znamená nárast kyslíkových radikálov. Nedostatok melatonínu zapríčiňuje vyššiu tvorbu nádorov a ich rýchlejší rast. Je vysoko pravdepodobné, že svetelné znečistenie je jedným z faktorov čoraz väčšieho výskytu civilizačných chorôb. Okrem pôsobenia na ľudí rušivé svetlo ovplyvňuje aj prírodu a živočíchov. Viac informácii nájdete na www.svetelneznecisteni.cz alebo www.sfs.sav.sk/smolenice/doc_09/22_rapavy.doc. 

Porovnanie verejného osvetlenia pred a po realizácii
 PRED PO 16
 
PRED PO 17
 
PRED PO 14