Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Projekt moderného LED verejného osvetlenia

VZY 8332Najúspešnejší projekt moderného LED verejného osvetlenia v strednej a východnej Európe

 

Projekt moderného LED verejného osvetlenia je jeden z najpokročilejších v strednej a východnej Európe za rok 2012. Za tento projekt prevzala spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s. ocenenie Best LED outdoor application Central & Estern Europe 2012. Toto uznanie bolo spoločnosti udelené za inovatívny prístup a špičkové riešenia v oblasti LED aplikácií v sektore verejného osvetlenia. Súčasne ide o najdynamickejšie rastúcu spoločnosť v rámci regiónu strednej a východnej Európy v segmente LED aplikácií verejného osvetlenia.

Ocenenie  „ Best LED outdoor application Central & Estern Europe 2012 “ prevzal z rúk Bedricha Quadráta, zástupcu firmy PHILIPS INDAL, výkonný riaditeľ spoločnosti O.S.V.O. comp, a.s. Ing. Peter Bindas. LED verejné osvetlenie znamená pokrok k ekologickejšiemu a energeticky úspornému osvetleniu a prináša úplne novú kvalitu v správe verejného osvetlenia v mestách a obciach. LED verejné osvetlenie reprezentuje nielen významné finančné úspory, ktoré sú realizované minimalizáciou energetických nákladov pri dodržaní rovnakej alebo lepšej úrovni osvetlenia a nákladov na prevádzku a údržbu, ale i významné zníženie emisií CO2.

V priebehu posledných dvoch rokov spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s. pripravila a zrealizovala LED verejné osvetlenie pre 26 miest a obcí v celkovom počte 3214 ks LED svietidiel novej generácie. Príprava projektov vychádzala z vyskúšaného a v praxi funkčného riadiaceho systému verejného osvetlenia (SERVO) používaného v meste Prešov s použitím nových ovládacích prvkov a  moderných LED svietidiel. Je prepočítané, že za dobu životnosti svietidiel znížia tieto mestá a obce spolu svoju uhlíkovú stopou o 10 019,44 ton CO2 a úsporu elektrickej energie za obdobie 20 rokov až 15 655 380 kWh. Zriadenie LED verejného osvetlenia je pre tieto obce investícia, ktorá im dokáže významne ušetriť finančné prostriedky z ich rozpočtu, ktoré by inak vynaložili na elektrickú energiu, prevádzku a údržbu.

Spoločnosť  O.S.V.O. comp, a.s. si tohto roku pripomína 20. výročie svojej existencie. Za tento čas si vybudovala pozíciu jednej z popredných spoločností v oblasti verejného osvetlenia. V minulosti bola spoločnosť ocenená Opálovým zrnkom mesta Prešov (2006), získala Cenu mesta Prešov (2007) a bola ocenená na medzinárodnej pôde ocenením GreenLight Award 2010 za systém adaptívnej regulácie v meste Prešov. V súčasnej dobe spoločnosť zaznamenáva najdynamickejší rast práve v segmente LED verejného osvetlenia a jeho efektívneho riadenia. Spoločnosť má na svojom konte rad realizácií osvetlenia priemyselných i občianskych stavieb, napríklad: osvetlenie plavebných komôr na vodnom diele Gabčíkovo, historické centrum v meste Skalica, športové štadióny, skokanské mostíky vo Vysokých Tatrách a osvetlenie všetkých troch letísk v mestách Bratislava, Košice, Poprad a veľa iných stavieb.

VZY 8314  VZY 8321