Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Mesto Senec

Senec 3 POModernizácia verejného osvetlenia mesta Senec s použitím LED technológie

Spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s. začiatkom roka 2013 uspela vo verejnej súťaži, ktorú zverejnilo mesto Senec na výber dodávateľa realizačného projektu a následne realizáciu stavby modernizácie verejného osvetlenia v meste Senec s použitím LED technológie.

Ako uviedli predstavitelia mesta, „základom úspešného projektu sú kvalitne pripravené súťažné podmienky“, ktoré mesto pripravilo v spolupráci s energetickým audítorom, odborníkmi z katedry STU v Bratislave a finančnými partnermi projektu. Títo stanovili prísne kritéria na preukázanie odbornej spôsobilosti, dlhoročnej skúsenosti v oblasti verejného osvetlenia na báze LED, referencií a finančného postavenia. Všetky tieto podmienky naša spoločnosť splnila a zároveň ponúkla najnižšiu cenu, čím preukázala, že je spoľahlivým a kompetentným partnerom pre mesto v rámci realizácie projektu.

senec PDPredmetom modernizácie verejného osvetlenia bola príprava realizačného projektu v rozsahu pre stavebné povolenie, ktorého obsahom bolo spracovanie kompletnej technickej a výkresovej dokumentácie s určením tried osvetlenia a typov použitých svietidiel pre jednotlivé ulice. Rozsahom projektu bola výmena a doplnenie 1 891ks LED svietidiel typu LUMA 1, Mini LUMA, Stela Round od spoločnosti PHILIPS. Počas realizácie bolo vymenených 941ks výložníkov, 216ks oceľových stožiarov a osvetlené tri priechody pre chodcov svietidlami typu Stela Long Zebra. Po odovzdaní realizačného projektu a získaní stavebného povolenia sme do šiestich mesiacov ukončili celú stavbu s celkovým finančným plnením 1 220 337 Eur s DPH. Naša spoločnosť poskytla za zhotovené dielo záruku v trvaní 60 mesiacov a osobitne na svietidlá záruku 20 rokov alebo 80 000hodín svietenia. Aj týmto sme preukázali, že za našimi riešeniami si stojíme a sú spoľahlivé.

Slávnostné odovzdanie stavby „Modernizácie verejného osvetlenia mesta Senec s použitím LED technológie“ sa uskutočnilo 26. Marca 2014, na ktorom sa stretli zástupcovia zo všetkých zainteresovaných strán, ktorý sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave a realizácii projektu. Finančne zrealizovať tento náročný projekt pomohla Slovenská sporiteľňa, a.s., ktorá mestu Senec poskytla úver v hodnote celého diela a v neposlednom rade významným bonusom v prefinancovaní tohto projektu bolo aj udelenie grantu od Európskej banky pre obnovu a rozvoj, v rámci jej programu pomoci – MunSeff, vďaka ktorému mesto získalo do mestskej pokladnice späť 20% z výšky istiny poskytnutého úveru potom, čo audit nezávislej agentúry Enviros, s.r.o. potvrdil predpokladané dosiahnutie takmer 64% úspory elektrickej energie. Pre mesto Senec je dôležité, že financovanie investície z úverových zdrojov nezaťaží mestský rozpočet, pretože mesto spláca poskytnutý úver z finančných úspor dosiahnutých zníženou spotrebou elektrickej energie a z úspor na údržbu verejného osvetlenia.

Na slávnostnom večeri sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti PHILIPS, generálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu Joost Leeflang a oblastný riaditeľ pre strednú a východnú Európu Bedřich Quadrát, ktorý odovzdali cenu „LED mesto roka 2013 v strednej a východnej Európe“ a tiež sa zaviazali bezplatne vybaviť telocvičňu na ZŠ Tajovského v Senci novým LED osvetlením.

 Senec vecer video

Video slávnostný večer

Naša spoločnosť uspela s týmto projektom aj na medzinárodnej pôde a to konkrétne na výstave Light & Building 2014 vo Frankfurte nad Mohanom, kde ako zhotoviteľ modernizácie verejného osvetlenia mesta Senec zapísala tento projekt do programu Európskej komisie GreenLight. Program GreenLight podporuje organizácie, firmy a inštitúcie v snahe o zníženie spotreby elektrickej energie verejného osvetlenia a zníženie svetelných emisií.   Spoločné výskumné centrum Európskej komisie ocenilo prínos modernizácie verejného osvetlenia s použitím LED technológie a prijala mesto Senec za partnera projektu GreenLight. Spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s. bola uznaná za sprostredkovateľa partnerstva tohto programu Európskej komisie. Spoločné úsilie mesta Senec a spoločnosti O.S.V.O.comp, a.s. o energetickú efektívnosť verejného osvetlenia bolo ocenené aj možnosťou reprezentovať tento projekt na medzinárodnej scéne v propagačných materiáloch vydávaných Spoločným výskumným centrom Európskej komisie v rámci programu GreenLight.  

Senec vecer2Senec vecer3


Záverečný prehľad: 

Výmena a doplnenie svietidiel :    1 891ks

Inštalovaný výkon :                          80, 747 kW

Úspora v Eur :                                   99 102 Eur/ ročne

Úspora v % :                                      64%

Zníženie emisií CO2 :                       o 263 000 kg/rok

Celková cena investície :               1 220 337 Eur s DPH

Návratnosť investície :                   8 rokov

Dĺžka výstavby :                               6 mesiacov

Typy použitých svietidiel :             LUMA 1, Mini LUMA, Stela Round, Stela Long Zebra

Typ použitej regulácie :                 Autonómne stmievanie každého svietidla samostatne

Splnenie tried osvetlenia:             ME4b, ME5, ME6, S2 a S4

Senec 2 POSenec 3 PO

Senec 4 POSenec 1 PO