Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Slávnostné odovzdanie LED verejného osvetlenia

OSVOcomp 186Slávnostné odovzdanie LED verejného osvetlenia zavŕšilo 120 rokov elektrického verejného osvetlenia v Prešove

 
Koncom februára sa v sále Čierneho orla PKO uskutočnilo Slávnostné odovzdanie LED verejného osvetlenia do prevádzky pod záštitou primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej v spolupráci s firmou, ktorá realizovala modernizáciu verejného osvetlenia – O.S.V.O. comp, a.s.

Históriu 120 rokov elektrického verejného osvetlenia v Prešove predniesla historička a laureátka ceny mesta Prešov za rok 2013 PhDr. Darina Petranská. Problémy so vznikom „Prešovskej prenosovej a osvetľovacej akciovej spoločnosti“ a prevádzkou elektrického osvetlenia predstavila 130 zúčastneným primátorom, starostom, poslancom mestských a obecných zastupiteľstiev a ostatným pozvaným, vývoj použitých svietidiel od žiaroviek s volfrámovým vláknom cez vysokotlakové výbojky bol plynulo prepojený a zavŕšený dokončenou modernizáciou s použitím LED svietidiel.

 


LED verejné osvetlenie bolo inštalované v meste Prešov koncom roka 2014 v pošte 1000 ks a nahradilo guľové svietidlá s vysokou spotrebou a vyžarovaním svetla nad svietidlo, čo spôsobovalo nežiaduce oslnenie. Investícia mierne presahujúca 500 000 EUR priniesla pre mesto viacero výhod ako zníženie nákladov na elektrickú energiu a zníženie prevádzkových nákladov na údržbu týchto svietidiel. Projekt bol financovaný Európskou bankou pre obnovu a rozvoj prostredníctvom slovenského partnera – Slovenskej sporiteľne, čím sa zabezpečilo získanie finančných prostriedkov za výhodných podmienok a zároveň mesto získalo nenávratný grant cez 100 000 EUR z programu MunSEFF.

 

Samotné slávnostné odovzdanie LED verejného osvetlenia vykonali po krátkom predstavení projektu konatelia spoločnosti O.S.V.O. comp, a.s. Ing. Peter Bindas a Ján Lukáč vo forme odovzdania pamätnej plakety do rúk primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej. Primátorka poďakovala za úspešnú spoluprácu nielen pri tejto modernizácii, ale aj pri dlhodobej starostlivosti o prevádzku verejného osvetlenia bol dar od spoločnosti O.S.V.O. comp v podobe nových vlajkových stožiarov, ktoré budú osadené pri Pamätníku osloboditeľov v južnom parku na Hlavnej ulici v centre mesta. Poďakovanie patrí súčasnej primátorke Andrei Turčanovej a v rovnakej miere predchádzajúcim primátorom mesta Prešov.

 

Pamätnú plaketu spolu s darom mládežníckemu športu vo výške 500 EUR si od O.S.V.O. comp-u prevzali aj obce Ľubotice, Fintice a Haniska. V Ľuboticiach boli zmodernizované časti VO na nadjazde a Prešovskej ulici smerom k sídlisku Sekčov, ktorých LED svietidlá si určite všimli aj mnohí Prešovčania, a ďalšie ulice vnútri obce. V týchto obciach bolo spolu namontovaných 919ks LED svietidiel, dosiahnutá významná úspora znížením spotreby elektrickej energie a obce získali celkovo takmer 74 000 EUR v podobe nenávratného grantu od Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

 

Program večera spestrila svojím vystúpením známa prešovská speváčka Katka Koščová, ktorá vystúpila s hudobným zoskupením Prešovský dixieland. Klavírnym vystúpením Andyho Beleja s huslistkou bola navodená príjemná atmosféra celej slávnostnej recepcie. Všetky štyri samosprávy získali certifikát o použití moderného LED verejného osvetlenia od nezávislej audítorskej agentúry ENVIROS CZ, ktorá verifikuje oprávnenosť získania grantov od Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Zaujímavosťou slávnostnej recepcie bolo stretnutie všetkých doterajších primátorov a primátorky od roku 1990 pri jednom stole na osobné pozvanie súčasnej primátorky Andrei Turčanovej.

Fotografie z akcie

OSVOcomp 3OSVOcomp 11

OSVOcomp 88

OSVOcomp 112

OSVOcomp 124

OSVOcomp 97

OSVOcomp 128

OSVOcomp 204