Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Komunálna a priemyselná energetika

Články uverejnené v časopise Komunálna a priemyselná energetika

 

KaP EnergetikaV priebehu predchádzajúceho obdobia uverejnil odborno-populárny štvrťročník zameraný na prezentovanie zaujímavých príkladov energetickej efektívnosti zo Slovenska i okolitých krajín články, v ktorých boli prezentované projekty na ktorých sa podieľala aj naša spoločnosť.

Tento časopis je zameraný pre ľudí z komunálnej a priemyselnej praxe, ktorým zo svojej pozície vyplýva riešenie otázok energetickej efektívnosti. V prípade menších sídel ide priamo o starostov jednotlivých obcí, v prípade väčších sídel ide o primátorov a/alebo energetikov miest. Ďalej sú to prednostovia úradov miestnej samosprávy, riaditelia samosprávnych energetických spoločností, správcovské bytové spoločnosti, bytové družstvá, vybrané spoločenstvá vlastníkov bytov. Z oblasti priemyselnej energetiky ide najmä o riaditeľov, manažérov a energetikov výrobných spoločností, členov profesijných energetických organizácií, predstaviteľov odvetvových združení a zväzov.

 

 

1.Článkom uverejneným v čísle 3/2014 Komunálna a priemyselná energetika s názvom „Historické aj moderné verejné osvetlenie“ je prezentácia projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica, v ktorej je zachované dobové verejné osvetlenie historickej časti mesta a zároveň moderné LED osvetlenie sídliskových častí mesta.

 2.Článkom uverejneným v čísle 4/2014 Komunálna a priemyselná energetika s názvom „VO v Červenom Kláštore ako súčasť koncepcie rozvoja obecnej infraštruktúry“ je prezentovaný priebeh a realizácia projektu modernizácia verejného osvetlenia realizovaný s pomocou NFP z EÚ.

 
 

3. Článkom uverejneným v čísle 2/2014 Komunálna a priemyselná energetika s názvom „Viac svetla za menej peňazí" je opísané fungovanie našej spoločnosti v priebehu 22 rokov činnosti na Slovenskom trhu ako aj najzaujímavejšie realizované projekty a získané ocenenia.