Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Modernizácia VO na sídliskách v Banskej Bystrici

IMG 5631V meste Banská Bystrica sme v roku 2020 zmodernizovali verejné osvetlenie sídlisk Uhlisko a Fončorda. V rámci modernizácie sme osadili 975 kusov svietidiel Philips LumiStreet gen2, ktoré je možné diaľkovo ovládať prostredníctvom IRC 5 modulov osobitne na každý svetelný bod. Riadiaci systém ARVO umožňuje nastaviť reguláciu svietidiel vo vybraných hodinách, čo prináša dodatočnú úsporu el. energie.

 

Súčasťou prác bolo osadenie 291 kusov stožiarov a 37 rozvádzačov VO. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov bolo osvetlených 8 priechodov pre chodcov.

 

Úspora spotreby el. energie modernizáciou VO predstavuje 60% oproti pôvodnému stavu a nastavením regulácie v neskorých nočných hodinách dosahuje úspora celkovo až 70% v porovnaní s pôvodnou sústavou osvetlenia.


 

Porovnanie osvetlenia pred a po modernizácii


1A1B2A2B

 
3A3B