Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Promo

Ocenenie GreenLight award 2010

 

Európska komisia spustila v februári roku 2000 program GreenLight, ktorého cieľom bolo motivovať  súkromné a verejné organizácie k redukcii spotreby energie v osvetlení, čoho dôsledkom je aj znižovanie produkcie emisií CO2. Od roku 2003 vyhlasuje táto organizácia ocenenia pre najúspešnejšie projekty, ktoré prezentujú úspešnú realizáciu úsporných opatrení pri zachovaní všetkých limitov a požiadaviek pri použití najlepšej dostupnej technológie.

Cenu sme dostali za komplexné, inovatívne a energeticky efektívne riešenie prevádzky VO v meste Prešov a tým aj za znižovanie emisií C02.

Vďaka dôvere mesta Prešov sme v priebehu uplynulých 15 rokov vybudovali komplexný systém riadenia, monitoringu prevádzkových stavov a efektívneho riadenia prevádzky VO. Základom úspechu bola podrobná analýza stavu VO, dobre navrhnutý projekt znižovania energetickej náročnosti a dôsledná realizácia jednotlivých etáp projektu. V roku 2009 bola ukončená výmena energeticky náročných svietidiel, bol dobudovaný komunikačný systém SERVO, ktorý v súčasnosti zabezpečuje prevádzkový dohľad nad 85 % všetkých svietidiel v sústave, teda pod dohľadom je 7466 kusov a nainštalovali sme technologickú nadstavbu - Adaptívnu Reguláciu (AR). V praxi riadime intenzitu osvetlenia ciest na základe zberu dát intenzity dopravy na komunikáciách v riadenej oblasti. K vyhodnocovaniu riadenia regulácie intenzity osvetlenia dochádza v riadiacom module rozvádzača na základe zberného algoritmu. Diaľkovo riadené rozvádzače VO v meste Prešov vyhovujú požiadavkám pre AR, nakoľko boli navrhnuté stavebnicovým systémom. Následne k nim bol inštalovaný regulátor napätia riadený cez komunikačné rozhranie rozvádzača, ale vo výnimočných situáciách môže byť ovládaný aj pokynom z dispečingu. V nastaviteľnom časovom úseku 19.00 – 5.00 zvolený algoritmus vyhodnocuje intenzitu dopravy na kľúčových miestach komunikácie tak, aby intenzita osvetlenia spĺňala fotometrické požiadavky v zmysle svetelno-technickej normy pre stanovenú triedu komunikácie v obidvoch režimoch – plná aj regulovaná prevádzka. Pomocou adaptívneho riadenia vieme znížiť intenzitu polovice svietidiel v Prešove. Vďaka tomu vieme v čase od 19.00 do 5.00 znížiť príkon sústavy o 287 092 kWh ročne a ovládaním iluminácie, slávnostného a vianočného osvetlenia vieme cielene dosiahnuť úsporu až 157 000 kWh ročne.

 

 

 greenlight bindas greenlight ceny2

 VZ3 6912  VZY0637

Za realizáciu Adaptívnného riadenia verejného osvetlenia a úspešnú reprezentáciu mesta Prešov  získaním medzinárodného ocenenia GreenLight predstavitelia mesta Prešov s primátorom Pavelom Hagyarim prejavili uznanie a poďakovanie spoločnosti O.S.V.O. comp, a.s.