Vitajte, je , meniny oslavuje . Blahoželáme!

Smart city Hlohovec

Smart city Hlohovec

Smart city Prešov

Harmonogram verejného osvetlenia

 

 

 

Tu bude samotná aplikácia - p. Džubák

 

 

 

Graf úspory mesta Prešov

 

Graf úspory mesta Prešov

 

Príbeh o meste Prešov

 

Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh

Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh

Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh Tu príde príbeh

 

Úspora mesta Prešov

 

Celkovová úspora od roku 2000 do konca roka 2023 v meste Prešov bola:

11 805 350 kWh

Rok 2023

V roku 2023 sme sa zamerali na modernizáciu verejného osvetlenia na Slovensku a v Českej republike. Podieľali sme sa na revitalizácii parku Vlada Clementisa, na revitalizácii parku Námestie mládeže / Duchnovičovo námestie, a na vybudovaní nového verejného osvetlenia v parku Pánska záhrada. Medzi naše ďalšie stavby v meste Prešov v roku 2023 patria aj Zastávkové niky na Sídlisku III, rekonštrukcia osvetlenia priechodov pre chodcov na ulici 17. Novembra, vybudovanie optického prepojenie CDS v meste Prešov a v neposlednom rade rekonštrukcia sekundárnych rozvodov na letisku Nižná Šebastová pre Ministerstvo obrany SR.

 

V meste Poprad sme sa podieľali na výstavbe a doplnení verejného osvetlenia v lokalitách Rovná, Továrenská štvrť a Bottova. V priebehu roka sme realizovali výmenu svietidiel v meste Zlaté Moravce, modernizáciu sústavy verejného osvetlenia v obciach Kapušany, Stará Bašta, Bottovo. Pre Letisko Košice sme realizovali výmenu svietidiel pre osvetlenie stojísk lietadiel.

 

Popri našej hlavnej činnosti a to budovaní a rekonštrukcie verejného osvetlenia sme sa podieľali na rekonštrukcii cestnej svetelnej signalizácii v Detve a vo Zvolene. Medzi ďalšie stavby patrí aj vybudovanie obnoviteľných zdrojov OZE – FVE pre Spišskú Belú, Krivany, Valaliky. V Českej republike v priebehu roka 2023 sme sa podieľali na rekonštrukcii verejného osvetlenia v meste Tachov a v meste Valašské Meziřičí.

 

 

Praha - osvetlenie cyklochodníka

IMG 6403 resize

V roku 2022 naša spoločnosť realizovala výstavbu LED verejného osvetlenia cyklochodníka v Prahe 8 - U Českých loděnic. Cyklochodník pri Lebeňskom zámku sme osvetlili novovybudovanou sústavou 40 stožiarov s LED svietidlami vrátane výkopových prác o celkovej dĺžke 1300m.

 

Práce boli ukončené a stavba odovzdaná do užívania v septembri roka 2022. Komfort obyvateľov a návštevníkov Prahy 8 pri prechádzke a jazde bicyklom pri rieke Vltava je týmto zabezpečený aj vo večerných hodinách.

 

Nové osvetlenie v Novom Meste nad Váhom

street lamp 3399 1920

Viac ako polovicu celej sústavy verejného osvetlenia v Novom Meste nad Váhom sme obnovili modernizáciou v roku 2021. Inštaláciou takmer 1300 LED svietidiel sme znížili príkon modernizovanej časti osvetlenia z 139 kW na 53 kW, čím mesto usporí 62% nákladov na spotrebu elektrickej energie.

 

Inteligentný riadiaci systém každého svietidla City Touch od spoločnosti Philips umožnil dosiahnuť úsporu až 70% nákladov na el. energiu vďaka zníženiu intenzity osvetlenia v stanovených nočných hodinách.

 

Súčasťou prác bola výmena rozvádzačov VO za diaľkovo riadené v počte 37ks, nátery stožiarov v počte 880ks. Modernizácia sústavy VO bola financovaná formou dodávateľského úveru s rozdelením splátok na 5 rokov.